Hrvatski pravni centar u suradnji s Katedrom za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provodi projekt „Mladi za budućnost Europe“, koji financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u području informiranja o EU i sudjelovanja građana u Konferenciji o budućnosti Europe. Projekt je nastavak uspješne suradnje započete na projektu „Mladi EUključeni“ (2018. godine), „EUreka-i mi gradimo budućnost EU“ (2019. godine) i „StudentWatch“ (2020.). Stručna voditeljica projekta je prof. dr. sc. Iris Goldner Lang s Katedre za europsko javno pravo. Provedba projekta traje od 1.07.2021. do 31.12.2021.

Kao dio Konferencije o budućnosti Europe, projekt je namijenjen poticanju uključivanja mladih u raspravu o izabranim temama Konferencije, konkretno o izgradnji zdravog kontinenta, borbi protiv klimatskih promjena i izazova u području okoliša, digitalnoj transformaciji, o europskim pravima, vrijednostima, vladavini prava i sigurnosti te o migracijama.

Tijekom provedbe projekta, studenti/studentice-demonstratori/demonstratorice s Katedre za europsko javno pravo organizirali su četiri javne tribine s relevantnim govornicima te su na temelju povedene rasprave izradili zaključke za svaku pojedinu temu.

Izrađeni zaključci koristan su materijal za uvid u razmišljanja i očekivanja građana i mladih u odnosu na teme koje su ključne za budućnost Europske unije, a ujedno su i poticaj za nastavljanje dijaloga.