Hrvatski pravni centar u suradnji s Katedrom za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provodi projekt „StudentWatch“, koji financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u području informiranja o EU. Projekt je nastavak uspješne suradnje započete na projektu „Mladi EUključeni“ (2018. godine) i „EUreka-i mi gradimo budućnost EU“ (2019. godine). Stručne voditeljice projekta su prof. dr. sc. Tamara Ćapeta i prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, s Katedre za europsko javno pravo. Provedba projekta traje od 1.01.2020. do 30.06.2020.

Projekt je namijenjen informiranju javnosti o utjecaju širenja bolesti Covid-19 na Europsku uniju i njene države članice, kao i o mjerama koje EU poduzima kao odgovor na pandemiju u kontekstu gospodarstva i budžeta EU, izazova u pogledu migracijske politike, obrazovnih institucija i javnog zdravstva.

Tijekom provedbe projekta, studenti/studentice-demonstratori/demonstratorice s Katedre za europsko javno pravo pratili su utjecaj pandemije bolesti Covid-19 na izabrana područja te su na temelju rezultata praćenja i provedenih int

Hrvatski pravni centar u suradnji s Katedrom za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu provodi, od 1. siječnja do 30. lipnja 2020., projekt „StudentWatch“, koji financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u području informiranja o EU. Projekt je nastavak uspješne suradnje između HPC-a i Katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja ponajprije uključuje u izvođenje aktivnosti studente prava – demonstratore na toj Katedri  (dosadašnja suradnja na projektu „Mladi EUključeni“, 2018. i projektu „EUreka-i mi gradimo budućnost EU“, 2019.).

Projekt je namijenjen informiranju javnosti o utjecaju širenja bolesti Covid-19 u pogledu gospodarstva i budžeta, migracijske politike, obrazovnih institucija i javnog zdravstva u Europskoj uniji i njenim državama članicama, kao i o mjerama koje EU poduzima kao odgovor na pandemiju u tom kontekstu.

Stručne voditeljice projekta su prof. dr. sc. Tamara Ćapeta i prof. dr. sc. Iris Goldner Lang, profesorice s Katedre za europsko javno pravo.

Tijekom provedbe projekta, studenti/studentice demonstratori/demonstratorice s navedene Katedre, pod izravnim mentorstvom Antonije Ivančan, mag.iur. i Davora Petrića, mag.iur., pratili su utjecaj pandemije bolesti Covid-19 na izabrana područja te su na temelju rezultata praćenja i provedenih intervjua s relevantnim dionicima izradili izvještaje o praćenju za svaku pojedinu temu:

Intervjui sa stručnjacima iz navedenih područja dostupni su na YouTube kanalu projekta: https://www.youtube.com/channel/UCEue86Au3i7YruiLVedWZnw/featured

Ovaj projekt financira Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.Za sadržaj ovog dokumenta isključivo je odgovoran Hrvatski pravni centar.