Hrvatski pravni centar u suradnji s Katedrom za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dana 1. travnja 2019. započeo je s provedbom projekta „EUreka – i mi gradimo budućnost EU“, koji financijski podupire Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Provedba projekta trajat će do 30. lipnja 2019. godine. Stručna voditeljica projekta je prof.dr.sc. Tamara Ćapeta, predstojnica Katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Projekt je nastavak uspješne suradnje s Katedrom za europsko javno pravo započete na projektu „Mladi Euključeni“.

Cilj projekta jest doprinijeti postojećim inicijativama posvećenim savjetovanju s građanima o budućnosti Europske unije, i time unaprijediti participativnu demokraciju te omogućiti građanima sudjelovanje u razvoju budućih javnih politika Unije.

Studenti/ce Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, demonstratori/ce na Katedri za europsko javno pravo, pod stručnim vodstvom svojih nastavnika/ca, te uz pomoć predstavnica HPC-a, organizirat će i održati četiri javne tribine na teme: Budućnost EU, Klimatske promjene, Populizam i euroskepticizam te Mladi i obrazovanje. Javne tribine će biti najviše usmjerene na populaciju mladih, iako će biti otvorene i općoj javnosti. Po zaključenju svake od tribina, formulirat će se zaključci koji će biti predstavljeni relevantnim tijelima javne vlasti i/ili drugih institucija, radi njihovog inkorporiranja u buduće javne politike na nacionalnoj i razini EU.

Održavanje prve javne tribine očekuje se početkom svibnja.

U okviru projekta tijekom svibnja o.g. organizirane i održane su četiri javne tribine na kojima se raspravljalo o sljedećim temama „Mladi i obrazovanje“ (9. svibnja 2019.), „Klimatske promjene“ (14. svibnja 2019.), „Populizam i euroskepticizam“ (17. svibnja 2019.) i „Budućnost u Europskoj uniji“ (20. svibnja 2019.). Javne tribine su osmislili i facilitirali studenti/studentice-demonstratori/demonstratorice na Katedri za europsko javno pravo, uz mentorstvo Antonije Ivančan, asistentice na navedenoj Katedri.

Nakon održanih tribina izrađeni su zaključci:

Javna tribina Mladi i obrazovanje ZAKLJUCCI

Javna tribina Klimatske promjene ZAKLJUCCI

Javna tribina Populizam i euroskepticizam ZAKLJUCCI

Javna tribina Budućnost u EU ZAKLJUCCI

Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti Hrvatskog pravnog centra i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva vanjskih i europskih poslova.