Na temelju provedenog Javnog natječaja za financiranje projekata ovlaštenih udruga i pravnih klinika
za pružanje primarne pravne pomoći i Odluke o dodjeli financijskih sredstava za financiranje projekata ovlaštenih
udruga i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći iz sredstava
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, Ministarstvo pravosuđa i uprave iz sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske financira projekt “Pravno savjetovalište Hrvatskog pravnog centra – besplatna pravna pomoć.”

Trajanje provedbe projekta jest 3 godine, od 1. siječnja 2023. godine do 31. prosinca 2025. godine.
Ministarstvo i Hrvatski pravni centar potpisuju ugovore na godišnjoj razini te se i sredstva za provedbu
projekta odobravaju na godišnjoj razini.


Opći cilj projekta jest prvenstveno doprinijeti zaštiti ljudskih prava osjetljivih/ranjivih skupina osoba.
Specifični ciljevi Projekta su:

 • osigurati primarnu pravnu pomoć građanima/kama RH i drugim osobama kojima je to potrebno;
 • doprinijeti djelotvornijoj primjeni Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.
 • Ostvarivanje navedenih ciljeva dugoročnije bi trebalo dovesti do povećanja standarda zaštite ljudskih
  prava i boljeg ostvarenja prava na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima.
  Hrvatski pravni centar će u projektnom razdoblju kao glavne aktivnosti provoditi: i) pružanje primarne
  pravne pomoći, ii) Vođenje evidencije o korisnicima i slučajevima u Pravnom
  savjetovalištu, iii) Interni stručni radni sastanci, iv) Kontinuirana edukacija projektnog tima, v) Informiranje
  ciljane skupine o projektu pružanja primarne pravne pomoći.