Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Udrugom za razvoj radijskih programa „Radio Mreža“ i u suradnji s Katedrom za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dana 1. travnja 2018. započeo je s provedbom projekta „Mladi EUključeni“, koji financijski podupire Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Stručna voditeljica projekta je prof.dr.sc. Tamara Ćapeta, predstojnica Katedre za europsko javno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

U okviru projekta „Mladi EUključeni“ studenti/ce-demonstratori/ce na Katedri za europsko javno pravo izradili su edukativno informacijske module na teme: Sloboda kretanja i mogućnost studiranja u inozemstvu; Kome se obratiti za pomoć u EU ako u svojoj zemlji ne možete ostvariti neka od temeljnih prava; Ključni politički događaji koji nam predstoje: izbori za EU parlament, i hrvatsko predsjedanje EU. Tijekom listopada 2018. studenti/ce-demonstratori/ce pilotirali su module u tri srednje škole u Zagrebu-u V. gimnaziji, Klasničnoj gimnaziji i II. gimnaziji.

Moduli su namijenjeni za korištenje u višim razredima srednjih škola (III. i IV. razredi) i sastoje se od prezentacije i teksta koji prati prezentaciju (transkripta). Moduli dostupni na sljedećim poveznicama:

Modul A Sloboda kretanja i mogućnosti studiranja u Europskoj uniji

Modul B Kome se obratiti za pomoć u Europskoj uniji ako u svojoj zemlji ne možete ostvariti neka od temeljnih prava prezentacija

Modul B Kome se obratiti za pomoć u Europskoj uniji ako u svojoj zemlji ne možete ostvariti neka od temeljnih prava transkript

Modul C Ključni politički događaji koji nam predstoje izbori za EU parlament i hrvatsko predsjedanje EU prezentacija

Modul C Ključni politički događaji koji nam predstoje izbori za EU parlament i hrvatsko predsjedanje EU transkript 

U okviru projekta izrađeni su i video materijali dostupni na YouTube stranici Hrvatskog pravnog centra i Facebook stranici projekta:

https://www.youtube.com/channel/UCn8oXk8u-3UoSosahKpfEvg/videos

https://www.facebook.com/mladiEUkljuceni/

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti Hrvatskog pravnog centra i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Ministarstva vanjskih i europskih poslova.