ZAHVALA

utemeljiteljici i dugogodišnjoj direktorici Hrvatskoga pravnog centra,
prijateljici i kolegici

 

VESNI GRUBIĆ

za izuzetan doprinos u stvaranju i razvoju Hrvatskoga pravnog centra,

djelovanje kojeg je zauvijek obilježila svojim zalaganjem za vladavinu prava i
hrabrošću u borbi za ljudska prava.

 

Hrvatski pravni centar

 

 

Hrvatski pravni centar (HPC) ima važan položaj u nevladinom sektoru za pravno zagovaranje zaštite ljudskih prava i podizanja svijesti o političkoj odgovornosti svih subjekata političkog života kao i pokretanja mehanizama odgovornosti.
Misija HPC-a jest doprinijeti ubrzanju procesa tranzicije političke kulture podanika u političku kulturu građanina tj. omogućiti izgradnju civilnog društva u Hrvatskoj.

Donatori u 2024.