Od siječnja 2022. godine, Hrvatski pravni centar provodi transnacionalni dvogodišnji projekt “Komplementarni putovi dolaska za jugoistočnu Europu – COMP4SEE”, koji je sufinanciran od strane AMIF Fonda i Ureda za udruge Vlade RH. Partneri na ovom projektu su Mirovni inštitut (Slovenija), Pravni centar za zaštitu ljudskih prava i okoliša (Slovenija) i Zaklada za pristup pravima (Bugarska).

Komplementarni putovi predstavljaju sigurne i zakonite načine dolaska te podrške u integraciji za osobe koje trebaju međunarodnu zaštitu. Važno je napomenuti da komplementarni putovi ne zamjenjuju obvezu države da pruži međunarodnu zaštitu putem osiguravanja pristupa sustavu azila. Ovi putovi se također ne mogu koristiti kao zamjena za dolaske putem državnih ili UNHCR-ovih programa preseljenja.

Primjeri komplementarnih putova uključuju pravo na spajanje obitelji za članove obitelji izvan uobičajenog kruga koji obuhvaća nacionalno zakonodavstvo o međunarodnoj zaštiti, različite humanitarne sheme te oblike privatnog sponzorstva ili sponzorstva zajednice.

Sponzorstva se realiziraju kroz angažman lokalne zajednice, poput skupina od pet osoba, uz podršku civilnog društva, crkvenih zajednica i sličnih organizacija. Ova podrška može obuhvaćati pomoć u integraciji, kao što je asistencija u pronalaženju stana i posla, pružanje pomoći u inicijalnim administrativnim postupcima ili čak financijsku podršku, poput pokrivanja troškova puta u zemlju EU, zdravstvenog osiguranja ili plaćanja stanarine i režija tijekom prvih godina boravka.

Takav oblik dolaska izbjeglica u lokalne zajednice donosi brojne prednosti za sve uključene strane. Izbjeglice profitiraju od podrške zainteresiranih budućih sugrađana/ka, dok lokalna zajednica postaje aktivnija u procesu prihvata novih susjeda, stvarajući time veći osjećaj pripadnosti. Na kraju, država profitira jer prepušta dio svojih obveza civilnom društvu i građanima.

Glavni cilj projekta COMP4SEE jest doprinijeti razvoju komplementarnih putova dolaska u Hrvatskoj, Sloveniji i Bugarskoj. To uključuje stvaranje novih modela privatnih sponzorstava i sponzorstava zajednice te pružanje preporuka za poboljšanje nacionalnih sustava spajanja obitelji. Danas, spajanje obitelji često predstavlja jedini legalan i siguran način dolaska izbjeglica te ponovnog ujedinjenja obitelji koje su zbog ratnih događanja i progona bile godinama razdvojene.

U okviru Projekta, pripremili smo video materijale u kojima detaljno govorimo o komplementarnim putevima, sponzorstvu te postupcima spajanja obitelji.

View Post