Hrvatski pravni centar, u suradnji s Mirovnim inštitutom (Slovenija), Pravnim centrom za zaštitu ljudskih prava i okoliša (Slovenija) i Zakladom za pristup pravima (Bugarska), organizirao je 23. studenog 2023. godine međunarodnu konferenciju “New Legal Pathways for Access to Protection and Integration of Refugees in Europe – Opportunities and Challenges”.

Konferencija je održana u okviru dvogodišnjeg projekta “Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u jugoistočnoj Europi – COMP4SEE” koji je sufinanciran od strane Fonda za azil, migracije i integraciju EU-a i Ureda za udruge Vlade RH.

Glavni cilj konferencije bio je promovirati komplementarne putove dolaska kao način legalnog dolaska, prihvata i integracije izbjegličke populacije.

Primjeri komplementarnih putova koji u najboljem slučaju osiguravaju dodatan broj mjesta za prihvat izbjeglica mogu biti pravo na spajanje obitelji za šire članove obitelji izvan onog osnovnog kruga koje pruža nacionalno zakonodavstvo o međunarodnoj zaštiti, različite humanitarne sheme, kao i razni oblici privatnog sponzorstva ili sponzorstva zajednice.

Konferencija je održana u hibridnom obliku, pa su osim sudionika/ca u Zagrebu, u online formi bili prisutni sudionici/e iz cijele Europe.

Na konferenciji je bilo 111 sudionika/ca iz Hrvatske, Bugarske, Slovenije, Češke Republike, Grčke, Poljske, Cipra, Španjolske, Francuske, Italije, Njemačke, Švedske, UK-a, Švicarske, Sjeverne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova, Albanije i Ukrajine.

Brojni stručnjaci/kinje su na konferenciji podijelili/e znanje i iskustvo iz ovog područja, uključujući pogled na komplementarne putove u strateškim dokumentima UNHCR-a, politiku Europske unije, te iskustva Kanade koja je prva uvela model privatnog sponzorstva izbjeglica i Njemačke s uspješnim programom sponzorstva NesT – Neustart im Team. Iz SHARE Network-a, vodeće europske mreže za podršku u razvoju i provedbi komplementarnih putova dolazaka podijelili su najbolje prakse i zaključke do sada implementiranih programa, a preko uvida u rezultate istraživanja percepcije građana Hrvatske, Slovenije i Bugarske o migracijama u njihovim državama, sudionici/e su mogli zaključiti koje područje zahtijeva najveću količinu rada za promjenu negativnih percepcija.

Zaključno su predstavljeni modeli sponzorstva zajednice čiju bismo impelementaciju zagovarali u naše tri države, kao i prijedlozi za poboljšanje naših nacionalnih sustava spajanja obitelji, koji su, za sada, jedan od rijetkih sigurnih i zakonitih načina dolaska za osobe u potrebi i način očuvanja obiteljske zajednice.