Informativni letci za osobe raseljene iz Ukrajine – na hrvatskom, engleskom, ukrajinskom i ruskom jeziku

Informativni letci za osobe raseljene iz Ukrajine – na hrvatskom, engleskom, ukrajinskom i ruskom jeziku

U suradnji s UNHCR-om, u sklopu projekta „Pristup teritoriju i sustav azila u Hrvatskoj – pravna podrška i podizanje kapaciteta“ izrađeni su informativni letci namijenjeni osobama raseljenim iz Ukrajine. Letci sadržavaju informacije o kanalima putem kojih osobe mogu dobiti pravnu pomoć u odnosu na pitanja koja se odnose na: zdravstvenu zaštitu, smještaj, zapošljavanje, obrazovanje, spajanje obitelji i ostala prava.