Održan okrugli stol „Razvoj nacionalnog modela sponzorstva i unaprjeđenje sustava spajanja obitelji“

Održan okrugli stol „Razvoj nacionalnog modela sponzorstva i unaprjeđenje sustava spajanja obitelji“

Hrvatski pravni centar je u sklopu projekta “Komplementarni putevi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE” 28. lipnja 2023. održao okrugli stol „Razvoj nacionalnog modela sponzorstva i unaprjeđenje sustava spajanja obitelji“.

Ciljevi okruglog stola bili su podizanje svijesti o potencijalu komplementarnih puteva kao sredstvu za omogućavanje sigurnih i legalnih mogućnosti dolaska izbjeglica u EU, zagovaranje uspostave shema privatnih sponzorstava/sponzorstava zajednice kao jednog vida komplementarnog puta dolaska u RH te, konačno, zagovaranje poboljšanja postojećeg sustava spajanja obitelji u RH.

Dionicima sustava azila i migracija prikazane su politike Europske unije u odnosu na promicanje preseljenja, humanitarnog prihvata i drugih zakonitih mehanizama dolazaka i integracije izbjeglica, kao i strateški pristup UNHCR-a u odnosu na komplementarne puteve dolaska za osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita.

Sudionicima okruglog stola predstavljena su i istraživanja provedena u okviru Projekta kao i preporuke nastale na temelju njih, a koje se odnose na razvoj nacionalnog modela privatnog sponzorstva/sponzorstva zajednice, te preporuke za unapređenje nacionalnog sustava spajanja obitelji.