Obilježeni 10. tjedni IZBJEGLICAma i Svjetski dan izbjeglica

Obilježeni 10. tjedni IZBJEGLICAma i Svjetski dan izbjeglica

Hrvatski pravni centar kao dio neformalne mreže organizacija civilnog društva ‘Koordinacija za integraciju’ i ove godine organizirao je aktivnosti u sklopu 10. tjedana IZBJEGLICAma. Tjedni izbjeglicama održavaju se svake godine u mjesecu lipnju kada se obilježava i Svjetski dan izbjeglica (20. lipnja). Obilježavanje Svjetskog dana izbjeglica započelo je 2001. godine u spomen na 50. obljetnicu Konvencije o statusu izbjeglica iz 1951. godine.

Hrvatski pravni centar započeo je obilježavanje Tjedana izbjeglicama 1. lipnja održavanjem Koordinacije za azil (vidi više) na kojoj je predstavljen rad HPC-a na Nacionalnom izvještaju o sustavu azila u Hrvatskoj za 2022. (vidi više) te na Preporukama za razvoj nacionalnog modela privatnog sponzorstva /sponzorstva zajednice (vidi više) i Preporukama za unapređenje nacionalnog sustava spajanja obitelji (vidi više).

Na sam Svjetski dan izbjeglica HPC je, uz financijsku podršku UNHCR-a i organizacijsku podršku Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, u klubu SPUNK organizirao kviz znanja na temu međunarodne zaštite i izbjeglištva. Na kvizu je sudjelovalo 30-ak kvizaša i kvizašica, a oni koji su iskazali najšire znanje u području međunarodne zaštite i izbjeglištva (iz pravnog, statističkog, političkog, geografskog područja te područja kulture i zabave) nagrađeni su vrijednim nagradama. Sudionici su tijekom kviza saznali i brojne zanimljivosti vezane za izbjegličke rute, trendove u broju tražitelja međunarodne zaštite, pravne terminologije vezane za odnosnu temu, ponešto o državama podrijetla i razlozima zbog kojih ljudi najčešće napuštaju svoje domove u potrazi za sigurnošću te time obogatili svoje znanje i osvijestili složenost i sveprisutnost migracijskih kretanja, kako u svojoj neposrednoj blizini tako i u svijetu.

28. lipnja HPC je održao okrugli stol na temu Razvoj nacionalnog modela sponzorstva i unaprjeđenje sustava spajanja obitelji na kojem je predstavio projekt „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi/COMP4SEE“ te preporuke proizašle iz samog projekta (vidi više o preporukama).