Nacionalni izvještaj o sustavu azila za 2022. godinu

Nacionalni izvještaj o sustavu azila za 2022. godinu

Hrvatski pravni centar izradio je Nacionalni izvještaj o sustavu azila za 2022. godinu u sklopu projekta „Pristup teritoriju i sustavu azila u Hrvatskoj – pravna podrška i podizanje kapaciteta“ koji financijski podupire UNHCR, a koji je dostupan na engleskom i hrvatskom jeziku na sljedećim poveznicama: