Forum za jednakost

Forum za jednakost

Forum za jednakost je otvorena platforma organizacija koje javno djeluju da bi doprinijele ostvarenju jednakosti svih građanki i građana Republike Hrvatske.

Organizacije članice Foruma su: Agencija lokalne demokracije Sisak; Centar za civilne inicijative ; Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek; Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć – Vukovar; CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje; DOOR (Društvo za oblikovanje održivog razvoja); Društvo distrofičara Istre; HOMO udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda; Hrvatska mreža protiv siromaštva; Hrvatski pravni centar; Institut za društvena istraživanja u Zagrebu; Lezbijska organizacija Rijeka „LORI“; Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Udruga za promicanje inkluzije.

 Vizija Foruma je društvo zasnovano na jednakosti kao temeljnoj vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske.

Ciljevi Foruma su:

  • doprinijeti integriranju vrijednosti jednakosti u javne politike RH;
  • poticati aktivno građanstvo i participaciju građana u javnim politikama;
  • doprinijeti podizanju političke odgovornosti i transparentnosti tijela javne vlasti.

Forumu za jednakost je za razdoblje od 1. studenog 2015. do 31. listopada 2016. godine odobrena početna podrška za provedbu Razvojne suradnje kroz platforme organizacija civilnoga društva u okviru Tematskog fonda “Demokratizacija i razvoj civilnoga društva 2.0” Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Forum za jednakost jedna je od otvorenih platformi koje djeluju u području „Širenje prostora suradnje“.

Tribina „Društvena (ne)jednakost u Hrvatskoj: od međunarodne usporedbe do lokalnog utjecaja na život stanovnika Sisačko-moslavačke županije“, 29. rujna 2016. u Sisku

Otvorena platforma Forum za jednakost izradila je 28 jednominutnih spotova o (ne)jednakosti.