U sklopu projekta „Unapređenje odgovora na govor mržnje kroz pravno istraživanje, zagovaranje i trening – REASON“ provodi se empirijsko istraživanje na populaciji slučajeva  govora mržnje u Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2021. godine. Istraživanje se provodi metodama analize sadržaja spisa prekršajnih i kaznenih predmeta te fokus grupa.

Tijekom prve polovine svibnja održano je pet fokus grupa. Po jedan grupni razgovor obavljen je s policijskim službenicima/ama, državnim odvjetnicima/ama, kaznenim sucima/sutkinjama i prekršajnim sucima/sutkinjama, dok su završnju grupu činili predstavnici/ce sve četiri profesionalne skupine. Dvije fokus grupe održane su uživo – s policijskim službenicima iz više policijskim uprava na Policijskom akademiji te mulitprofesionalna u prostorijama Hrvatskog pravnog centra.

Tijekom razgovora raspravljena su najvažnija pitanja i dileme identificirane kroz ranije faze istraživanja, a sudionici/ce su razmijenili svoja iskustva i praksu u procesuiranju kaznenog i prekršajnog govora mržnje.

Rezultati fokusnih grupa bit će integrirani u završno izvješće o provedenom empirijskom istraživanju, koje će se objaviti početkom srpnja 2024.