Hrvatski pravni centar u suradnji s UNHCR-om i Ministarstvom unutarnjih poslova, organizirao je jednodnevnu radionicu za policijske službenike/ce na temu „Pristup sustavu međunarodne zaštite i zaštita ranjivih skupina“ u prostorijama Policijske škole „Josip Jović“ 24. travnja 2024.

Osim praktičnih vježbi, održana su predavanja na teme – ljudska prava migranata i pristup sustavu međunarodne zaštite, prepoznavanje i zaštita ranjivih skupina, tehnike intervjuiranja ranjivih skupina, odgovornost policijskih službenica i službenika za postupanje prema migrantima s osvrtom na praksu ESLJP-a. Predavači/ce su bili stručnjaci/kinje iz ovog područja.