HPC je kao projektni partner udruge Krugovi u okviru projekta financiranog od Ministarstva zdravstva pod nazivom „Suncokret – program podrške za maligno oboljele osobe“ izradio Vodič za pojedina prava osoba s malignim oboljenjima. Vodič se sastoji od pet cjelina: i) Prava iz zdravstvenog osiguranja, ii) Prava iz mirovinskog osiguranja, iii) Prava iz socijalnog osiguranja, iv) Prava iz radnog odnosa, v) Druga prava. Cilj vodiča je informirati osobe s malignim oboljenjima o osnovnim pravima koje takve ranjive skupine ostvaruju.