Priručnik “Gradovi za jednakost – ostvarivanje načela jednakosti na lokalnoj razini”

Priručnik “Gradovi za jednakost – ostvarivanje načela jednakosti na lokalnoj razini”

Gradovi za jednakost ostvarivanje načela jednakosti na lokalnoj razini

Priručnik je izrađen u okviru projekta Gradovi za jednakost/Cities for Equality Project koji financira Europska komisija u okviru programa Prava, jednakost i građanstvo (Rights, Equality, and Citizenship 2016), a provodi Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Udrugom gradova u Republici Hrvatskoj.

 

 

 

 

“Za sadržaj ovog dokumenta odgovorni su isključivo autori. Europska komisija nije odgovorna za način na koji će biti korištene u njemu sadržane informacije.”