HPC

Hrvatski pravni centar dana 3. ožujka 2017. započeo je s provedbom projekta „Monitoring prisilnih udaljenja“ u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju Europske unije. Provedba projekta će trajati do kraja 2018. godine.

Projekt je usmjeren na razvoj efikasnog sustava promatranja prisilnih udaljenja državljana trećih zemalja s fokusom na zaštitu njihovih temeljnih prava, a projektne aktivnosti usmjerene su na promatranje uvjeta prisilnog udaljenja državljana trećih zemalja i promatranje postupanja policijskih službenika. Promatranja će provoditi promatrači pravne struke, s iskustvom u pružanju besplatne pravne pomoći i u zaštiti ljudskih prava migranta i tražitelja međunarodne zaštite.

Obveza uspostave sustava nadzora prisilnih udaljenja temelji se na Direktivi 2008/115/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o zajedničkim standardima i postupanjima država članica u vezi s vraćanjem osoba trećih zemalja čiji je boravak nezakonit (SL L 348, 24.12.2008.) koja je ugrađena u članak 116. stavak 4. Zakona o strancima (Narodne novine, 130/11, 74/13) i detaljnije propisana Pravilnikom o postupanju prema strancima (Narodne novine, 14/13, 86/13, 126/14, 95/15 i 52/16).

Projekt financira Europska unija kroz nacionalni program Fonda za azil, migracije i integraciju.

Ovaj je dokument izrađen uz financijsku podršku Europske unije. Sadržaj ovog dokumenta u isključivoj je odgovornosti Hrvatskog pravnog centra i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Europske unije.