Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom

Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom

Hrvatski pravni centar, u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Zagreb i u suradnji sa Sindikatom umirovljenika Hrvatske, Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb i Udrugom Radio mreža provodi projekt „Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom“.

Ovaj projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih Republike Hrvatske.
Za sadržaj ove mrežne stranice isključivo je odgovoran Hrvatski pravni centar.

Preporuke po projektu Sigurnost u trećoj dobi

Priručnik Treća životna dob – kako raspolagati imovinom

Hrvatski pravni centar, u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb Zagreb i u suradnji sa Sindikatom umirovljenika Hrvatske, Gradskim društvom Crvenog križa Zagreb i Udrugom Radio mreža provodi projekt „Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom“. Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih RH, a trajat će od listopada 2015. do rujna 2016. godine.

Cilj ovog projekta jest osnažiti starije osobe širenjem informacija koje će im pomoći da u vlastitom najboljem interesu raspolažu svojom imovinom, te tako doprinijeti sprječavanju zlouporaba, osobito kada je riječ o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

Za sklapanje pravnih poslova raspolaganja imovinom nužna su temeljna znanja i stručna pomoć u pogledu vrste ugovora, njegova sadržaja i učinaka te mogućnosti njegova raskida, kako bi se izbjegli neželjeni rizici i negativne posljedice sklapanja ugovora. Iako sveobuhvatnih podataka o spomenutim pitanjima nema, iskustva partnerskih i suradnih organizacija ukazuju na raširene slučajeve zlouporabe ovih ugovora na štetu osoba treće dobi.

Ta tema bit će obrađena u informativnoj i instruktivnoj brošuri namijenjenoj svima koji pomažu i/ili savjetuju starije osobe u situacijama kada namjeravaju raspolagati svojom imovinom, odnosno kada su se pojavili problemi nakon sklapanja ugovora. Građani će biti dodatno informirani kroz radio emisije. Osim toga, građani starije dobi moći će jednom mjesečno dobiti pravne informacije ili savjete u osobnom razgovoru s pravnicama Hrvatskog pravnog centra u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Zagreb u Sigetu (Siget 18a), a telefonski ili putem e-maila u HPC-u i SUH-u. Nadalje, održat će se četiri edukacije za lokalne koordinatore SUH-a iz cijele Hrvatske kroz koju će se oni dodatno educirati o pravnom aspektu teme Projekta.Održat će se i posebna edukacija za pravnike ovlaštene za pružanje besplatne pravne pomoći.

Na završnom skupu – okruglom stolu, projektni partneri otvorit će raspravu o problemima osoba starije dobi pri raspolaganju svojom imovinom prepoznatim u praksi, te iznijeti svoje zaključke i preporuke za rješavanje tih problema na razini javnih politika.

Predstavljanje projekta
Projekt je predstavljen 23. studenog 2015. godine u prostorijama Gradskog društva Crvenog Križa Zagreb u Novom Zagrebu, na adresi Siget 18a.

Nakon uvodnih riječi projektnih partnera i suradnih organizacija te kratkog predstavljanja projektnih aktivnosti, stručnjakinja za građansko pravo Olga Jelčić, sutkinja Vrhovnog suda RH u mirovini, održala je predavanje o ugovorima o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju kao i rizicima kojima su izložene starije osobe prilikom sklapanja takvih ugovora.

Ovo predstavljanje ujedno je označilo i početak rada pravnog savjetovališta za građane treće životne dobi u pogledu raspolaganja svojom imovinom koje će se jednom mjesečno održavati u prostoru Gradskog društva Crvenog križa Zagreb u Novom Zagrebu u Sigetu (Siget 18a), počevši od prosinca ove godine.

Radionice
Održane radionice u Puli i Splitu o pravnim aspektima raspolaganja imovinom, posebno ugovora o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju.

Dana 21. travnja 2016. godine održana je prva od pet radionica namijenjene osobama koje imaju savjetodavnu ulogu za osobe treće dobi kako bi im pomogle u slučaju da namjeravaju raspolagati sa svojom imovinom ili u razrješenju problema nastalih već učinjenim raspolaganjem. Radionica je održana u Puli, u prostorijama Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH), Podružnice Pula na adresi Ulice Ćirilometodske službe 4. Na radionici je sudjelovalo deset članova/ica SUH-a, socijalne radnice iz Centra za socijalnu skrb Rijeka i Centra za socijalnu skrb Pula te ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Pula.

Druga radionica u okviru projekta održana je 28. travnja 2016. godine u Splitu u prostorijama Sindikata umirovljenika Hrvatske, podružnice Split. Na radionici su sudjelovali članovi SUH-a, djelatnici Centra za socijalnu skrb Split i predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Split.

Na radionicama je članica HPC-a, Olga Jelčić, sutkinja Vrhovnog suda RH u mirovini, izložila kratak pregled zakonskog uređenja pojedinih instituta raspolaganja imovinom, nakon čega su sudionici iznosili svoja iskustva i raspravljali o problemima i pitanjima iz prakse.

Sudionici su iskazali svoje zadovoljstvo obrađenom temom i njenim izlaganjem, smatraju da će im stečena znanja koristiti u njihovom budućem radu, te su preporučili održavanje više takvih radionica.

Treća radionica
Treća radionica održana je 17. svibnja, a četvrta 24. svibnja 2016. godine u Zagrebu.
Završetak projekta
27. rujna 2016. održan je Okrugli stol u povodu završetka projekta „Sigurnost u trećoj dobi: Kako izbjeći rizike pri raspolaganju imovinom“.