Donator: Europska komisija – EU (Progam Građani, jednakost, prava i vrijednosti – CERV)

Trajanje: 1.1.2023. – 31.10.2024.

Partneri: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, uz suradnju Vrhovnog  suda Republike Hrvatske.

Projekt je osmišljen s ciljem podržavanja sveobuhvatnog i intersekcionalnog pristupa prevenciji i borbi protiv nesnošljivosti, rasizma, ksenofobije i diskriminacije, posebno na temelju rasnog ili etničkog podrijetla, boje kože, vjere, seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Kroz projekt zajednički djeluju ključni službeni dionici zaduženi za govor mržnje, uključujući policiju i pravosudni sustav,  tijela zadužena za razvoj javnih politika i praćenje govora mržnje te predstavnici civilnog društva.

Ciljevi projekta su:

 • Unaprijediti razumijevanje međunarodnih standarda, pravnog okvira, procedura i praksi policije i pravosudnih tijela u području govora mržnje.
 • Izraditi preporuke utemeljene na dokazima za poboljšanje procesuiranja incidenata govora mržnje od strane policije, državnog odvjetništva i sudova.
 • Raspraviti preporuke s ključnim dionicima i zagovarati njihovo prihvaćanje.
 • Unaprijediti praksu procesuiranja govora mržnje razvojem programa obuke za policijske službenike/ce i djelatnike/ce u pravosudnom sustavu.
 • Povećati razinu svijesti i informiranosti o govoru mržnje kao manifestaciji nesnošljivosti, te otvoriti raspravu u javnosti o temama vezanim uz govor mržnje.

Aktivnosti:

 • Pripremno istraživanje – pregled međunarodnih standarda, pravnog okvira i ključnih pojmova;
 • Održavanje inicijalne i završne konferencije;
 • Empirijsko istraživanje govora mržnje metodama analize sadržaja i fokusnih grupa;
 • Održavanje zagovaračkih sastanaka s ključnim dionicima;
 • Izrada preporuka za poboljšanja odgovora na govor mržnje od strane policije i pravosuđa;
 • Izrada programa obuke za policijske službenike/ce i djelatnike/ce u pravosudnom sustavu.

Projekt financira Europska unija.

Stavovi i mišljenja izneseni u tekstu isključivo su stavovi i mišljenja autora teksta, ne odražavaju nužno one Europske unije ili programa Prava, jednakost i građanstvo te se Europska unija kao ni tijelo koje dodjeljuje potporu ne mogu smatrati odgovornima za njih.