Održana predavanja u sklopu edukacija za stručnjake i volontere koji su uključeni u rad s djecom bez pratnje

Održana predavanja u sklopu edukacija za stručnjake i volontere koji su uključeni u rad s djecom bez pratnje

Pravnice Hrvatskog pravnog centra održale su tri predavanja o djeci bez pratnje u postupku odobrenja međunarodne zaštite kao dio edukacija koje je organizirao Hrvatski crveni križ u sklopu projekta „Integrativna podrška djeci bez pratnje“.

Predavanja su obuhvatila pregled sustava međunarodne zaštite u Hrvatskoj, tijek postupka odobrenja međunarodne zaštite, prava djece bez pratnje u postupku i po odobrenju statusa te ulogu posebnog skrbnika.

Osim Hrvatskog Crvenog križa kao nositelja projekta i HPC-a kao partnera, partneri na projektu su Gradsko društvo Crvenog križa Osijek, Gradsko društvo Crvenog križa Karlovac i Gradsko društvo Crvenog križa Split.

Prva edukacija održala se 8. srpnja 2021. u online formatu, a bila je namijenjena stručnjacima koji su uključeni u rad s djecom bez pratnje, konkretno osobama zaposlenima u Centrima za socijalnu skrb i ustanovama koje pružaju smještaj djeci bez pratnje.

Druga edukacija održala se idući dan, 9. srpnja 2021., u Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite Zagreb, i također je bila namijenjena stručnjacima aktivnim u radu s djecom bez pratnje. Sudjelovali su djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova i HCK-a koji svakodnevno pružaju različite oblike podrške i pomoći u Prihvatilištu za tražitelje međunarodne zaštite Zagreb i Kutina.

Treća edukacija održala se 16. rujna 2021. u Karlovcu, a sudjelovale su osobe zaposlene u ustanovama koje pružaju smještaj djeci bez pratnje te stručnjaci i volonteri Gradskog društva Crvenog križa Karlovac.

Cilj edukacija je unaprijediti skrb za djecu bez pratnje u Hrvatskoj i osnažiti suradnju različitih organizacija i institucija čiji su djelatnici u svakodnevnom kontaktu s djecom bez pratnje i na različite načine štite njihova prava i pružaju im skrb.

Programe edukacija možete pronaći na sljedećim poveznicama: