Potencijalni tražitelji međunarodne zaštite, tražitelji i osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom u Republici Hrvatskoj trebaju pravnu pomoć u ostvarivanju i zaštiti svojih prava, od početnog prepoznavanja potrebe za međunarodnom zaštitom do ostvarenja prava na spajanje obitelji, pristupa obrazovanju i tržištu rada i slično. Besplatnu pravnu pomoć pružaju im pravnici iz organizacija civilnog društva, pojedini odvjetnici i studenti iz Grupe za pomoć azilantima i strancima Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Uočivši potrebu za boljim povezivanjem pravnika koji su aktivni u području azila i migracija, Hrvatski pravni centar je pokrenuo platformu CALN – Croatian Asylum Lawyers Network.

Platforma CALN zamišljena je kao virtualno mjesto dijeljenja i razmjene iskustava i problema iz prakse, pravnih mišljenja o primjeni pojedinih pravnih instituta ali i stručnih, informativnih i instruktivnih materijala korisnih svim pravnicima, odvjetnicima i studentima koji se bave pružanjem pravne pomoći tražiteljima i osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom.

Platforma će pružiti prostor za razmjenu pravnih mišljenja o problemima u zakonodavstvu i praksi koje pravnici prepoznaju kao glavne prepreke za zaštitu i ostvarivanje prava izbjeglica. Također, platforma će poslužiti i kao prostor za razgovor kroz postavljanje upita i dijeljenje iskustava. Važan dio platforme predstavlja repozitorij za razmjenu analiza različitih zemalja podrijetla, sudske prakse, pravnih analiza određenih instituta ili pojavnosti u sustavu azila, zakonodavnih i zagovaračkih inicijativa te ostalih materijala koji mogu biti korisni u zaštiti i zagovaranju prava.

Ciljevi platforme su:

  • Razmjenom i dijeljenjem znanja, informacija i materijala osigurati što bolje pretpostavke za pružanje kvalitetne pravne pomoći.
  • Razmijeniti pravna mišljenja o glavnim preprekama za ostvarivanje prava izbjeglica, i na temelju rasprave pripremiti kratke upute koje će biti prevedene na engleski, arapski i farsi te podijeljene tražiteljima i osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom.
  • Izraditi Protokol za zakonito i sigurno dijeljenje informacija o pojedinačnim slučajevima kako bi se u konkretnom slučaju osigurala što efikasnija i kvalitetnija zaštita prava.

Na ovaj način, platforma stremi postati prepoznato mjesto okupljanja i kontinuirane stručne komunikacije pravnika iz OCD-a, odvjetnika i svih drugih pravnih stručnjaka, kao i studenata prava aktivnih u području azila i migracija, a sve kako bi se osigurala što bolja zaštita prava potencijalnih tražitelja međunarodne zaštite, tražitelja i osoba s odobrenom međunarodnom zaštitom.

Platforma CALN dio je istoimenog projekta „CALN – Croatian Asylum Lawyers Network“ kojeg HPC provodi uz mentorstvo Nizozemskog vijeća za izbjeglice, a financira se iz STEP UP Fonda – capacity-building for NGO on refugee protection and inclusion.