U sklopu projekta „IRIS – Unapređenje borbe protiv nesnošljivosti kroz istraživanje, izradu preporuka i obuku“ provode se zagovarački sastanci s dionicima u području zločina iz mržnje.

Na sastancima pravni stručnjaci i članovi projektnog tima predstavljaju rezultate empirijskog istraživanja na populaciji slučajeva zločina iz mržnje u Hrvatskoj u razdoblju 2013.-2018. i na njemu utemeljene preporuke. Ciljevi održavanja sastanaka, uz diseminaciju rezultata, su i da se rezultati i preporuke razmotre te eventualno nadopune i revidiraju u svjetlu iskustva i stručnih mišljenja sudionika te da stručnjaci na projektu na temelju istraživanjem stečenih uvida u procesuiranje slučajeva zločina iz mržnje u Hrvatskoj prikažu svoju analizu postojeće prakse i prijedloge za njeno unapređenje.

Tijekom mjeseca rujna i početkom listopada, održani su sastanci sa sucima kaznenih i prekršajnih sudova, državnim odvjetništvom, dužnosnicima i djelatnicima Ministarstva pravosuđa i uprave, organizacijama civilnog društva, policijskim službenicima, pravobraniteljskim institucijama, a predviđeni su i sastanci s Radnom skupinom za praćenje zločina iz mržnje pri Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH i Odborom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Sabora RH.

Projekt financira Europska unija putem programa „Prava, jednakost i građanstvo“.

Zagovarački sastanak sa predstavnicima pravobraniteljskih institucija