Projekt „CISUR – Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji“/„CISUR – Enhancing Judicial Cooperation on the Implementation of the Succession Regulation in Croatia and Slovenia“ – Informacija za građanke i građane zemalja članica EU za slučaj nasljeđivanja imovine u inozemstvu

HPC

Projekt „CISUR – Jačanje pravosudne suradnje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji“/„CISUR – Enhancing Judicial Cooperation on the Implementation of the Succession Regulation in Croatia and Slovenia“ – Informacija za građanke i građane zemalja članica EU za slučaj nasljeđivanja imovine u inozemstvu

U sklopu projekta CISUR izrađen je dokument o nasljeđivanju s prekograničnim obilježjem, kao Informacija za građanke i građane zemalja članica EU za slučaj nasljeđivanja imovine u inozemstvu.

Pomoću ovog dokumenta građanke i građani zemalja članica EU mogu pronaći odgovore na pravna pitanja koja se pojavljuju u slučaju kada se nađu u ulozi nasljednika imovine u inozemstvu, kao i informirati se o mogućnostima uređivanja svoje imovine za slučaj smrti, primjenjujući Uredbu (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju. Autorice kroz tekst objašnjavaju pojam nasljeđivanja s prekograničnim obilježjem te daju osnovne informacije o ostavinskom postupku i primjeni mjerodavnog prava prilikom takvog nasljeđivanja, kako koristiti odluku ili javnu ispravu koju je donijela jedna država članica u drugoj državi članici te koje mogućnosti nasljednicima pruža Europska potvrda o nasljeđivanju.


Ovaj projekt sufinanciraju Program za pravosuđe Europske Unije (2014-2020), Hrvatski pravni centar, Mirovni inštitut, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske i Hrvatska javnobilježnička komora. Za sadržaj ovog dokumenta odgovoran je isključivo Hrvatski pravni centar.