U sklopu projekta CISUR izrađen je dokument o nasljeđivanju s prekograničnim obilježjem, kao Informacija za građanke i građane zemalja članica EU za slučaj nasljeđivanja imovine u inozemstvu.

Pomoću ovog dokumenta građanke i građani zemalja članica EU mogu pronaći odgovore na pravna pitanja koja se pojavljuju u slučaju kada se nađu u ulozi nasljednika imovine u inozemstvu, kao i informirati se o mogućnostima uređivanja svoje imovine za slučaj smrti, primjenjujući Uredbu (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju. Autorice kroz tekst objašnjavaju pojam nasljeđivanja s prekograničnim obilježjem te daju osnovne informacije o ostavinskom postupku i primjeni mjerodavnog prava prilikom takvog nasljeđivanja, kako koristiti odluku ili javnu ispravu koju je donijela jedna država članica u drugoj državi članici te koje mogućnosti nasljednicima pruža Europska potvrda o nasljeđivanju.