Nakon provedenog empirijskog istraživanja u Hrvatskoj i Sloveniji, izrađeno je „Završno izvješće o provedenom istraživanju o primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji“.

Autori u Izvješću uvodno prikazuju metodu istraživanja, a u drugom dijelu rezultate istraživanja, prateći strukturu Uredbe o nasljeđivanju. Regulatorni prikaz Uredbe nadopunjen je praksom Suda Europske unije i citatima pravnim praktičara, koji su sudjelovali u istraživanju, o iskustvima u pojedinim područjima primjene Uredbe.

U prvoj fazi istraživanja u svibnju i lipnju 2019. provedeni su intervjui u kojima je sudjelovalo petnaest hrvatskih i petnaest slovenskih pravnih praktičara (sudaca, javnih bilježnika i odvjetnika). Provedeni intervjui u Hrvatskoj rezultirali su prikupljenim iskustvenim empirijskim podatcima pravnih praktičara koji primjenjuju Uredbu u različitim teritorijalnim područjima Hrvatske (iz Zagreba, Ivanca, Varaždina, Čakovca, Osijeka, Pule i Novigrada) i Slovenije (iz Ljubljane, Maribora, Kopra, Kranja, Novog mesta, Jesenica i Ilirske Bistrice).

U drugoj fazi istraživanja u srpnju 2019. održane su tri fokusne grupe sa sucima, odvjetnicima i javnim bilježnicima u Zagrebu i jedna zajednička fokusna grupa u Puli. Ukupno je u Hrvatskoj u fokusnim grupama sudjelovalo 23 sudionika. Održane fokusne grupe u Hrvatskoj rezultirale su raspravom te prikupljenim iskustvenim empirijskim podatcima pravnih praktičara koji primjenjuju Uredbu u različitim teritorijalnim područjima Hrvatske (i to, Zagreb, Ivanec, Varaždin, Mursko Središće, Osijek, Pula, Novigrad). U Ljubljani su u rujnu 2019. provedene sve četiri fokusne grupe, u kojima je ukupno sudjelovalo 13 slovenskih pravna praktičara.

Glavna je svrha provedenog empirijskog istraživanja ispitati stanje u primjeni Uredbe o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji, analizirati i raspraviti otvorena pitanja, razviti smjernice koje bi olakšale njezinu koherentnu implementaciju te izraditi preporuke za možebitnu buduću izmjenu njezine primjene u praksi, kako unutar dvije države, tako i na razini EU-a.

Ovaj projekt sufinanciraju Program za pravosuđe Europske Unije (2014-2020), Hrvatski pravni centar, Mirovni inštitut, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske i Hrvatska javnobilježnička komora. Za sadržaj ovog dokumenta odgovoran je isključivo Hrvatski pravni centar.