Javne politike

Djelovanje u području javnih politika podrazumijeva sudjelovanje u kreiranju javnih politika, izradu pravnih rješenja kao instrumenata izabrane javne politike te praćenje i vrednovanje politike. U svim politikama i fazama policy procesa posebna pažnja pridaje se  poštivanju temeljnih ljudskih prava i sloboda. Na takav način potiče se i doprinosi sudjelovanju civilnog društva u donošenju relevantnih odluka za razvoj i budućnost RH. U posljednjih deset godina Hrvatski pravni centar stvorio je prvu policy zajednicu u RH u sklopu policy projekta „Decentralizacija javnih službi“ te je i nadalje razvijao projekte s public policy elementima, posebno djelujući u lokalnim zajednicama promičući vrijednosti dobrog upravljanja. Stečena znanja i iskustva HPC sada želi dalje razvijati u cilju doprinosa javnim politikama Vlade RH te regionalnih i lokalnih samoupravnih jedinica.

U okviru ovog programskog pravca HPC djeluje u cilju doprinosa politikama Vlade RH, te regionalnih i lokalnih samoupravnih jedinica.
Putem programa javnih politika HPC namjerava:

 1. Unaprijediti međusektorsku suradnju u svim fazama policy procesa;
 2. Unaprijediti ulogu civilnog društva u donošenju, implementaciji i evaluaciji politika važnih za razvoj i budućnost RH;
 3. Osnažiti kapacitete Hrvatskog pravnog centra u području policy analize;
 4. Osnovati nevladin policy centar.

Aktivnosti u sklopu programa javnih politika su sljedeće:

 1. Praćenje europskih migracijskih i socijalnih politika te politika reformi javnog sektora (naročito javne uprave)
 2. Analiza dosadašnjih policy prijedloga HPC-a s aspekta aktualne problematike u reformi javne uprave
 3. Treniranje osoblja HPC-a za stjecanje znanja o policy analizi  s aspekta zaštite ljudskih prava
 4. Prikupljanje materijala i priprema za osnivanje nevladinog policy centra koji uključuje i migracijski centar

Od 2005. aktivnosti unutar programa javnih politika financijski su podupirali:

 • Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske (MATRA program)
 • UNHCR
 • Europska komisija
 • Veleposlanstvo kraljevine Norveške
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
 • Institut otvoreno društvo – Hrvatska