Pravna pomoć za osobe raseljene iz Ukrajine

Hrvatski pravni centar od proljeća 2022. godine pruža besplatnu pravnu pomoć osobama raseljenim iz Ukrajine kojima je odobrena privremena zaštita u RH i potencijalnim tražiteljima privremene zaštite u RH. Pravna pomoć pruža se u okviru projekta „Pristup teritoriju i sustavu azila u Hrvatskoj – pravna podrška i podizanje kapaciteta“, koji HPC provodi kao provedbeni partner UNHCR-a.

Cilj je ove projektne aktivnosti:

  • pružiti pravne informacije osobama raseljenima iz Ukrajine kako bi se osiguralo pravično i efektivno utvrđivanje njihova prava na privremenu zaštitu
  • pružiti pravne informacije osobama raseljenima iz Ukrajine kako bi se osiguralo učinkovito ostvarivanje njihovih prava i obveza.

Sadržaj besplatne pravne pomoći

Pravnice HPC-a pružaju besplatnu pravnu pomoć osobama raseljenima iz Ukrajine vezano za ostavrivanje privremene zaštite u RH, ostvarivanje prava koja proizlaze iz njihova statusa osoba pod privremenom zaštitom i postupanje u skladu s obvezama. Pravna pomoć pruža se u skladu sa Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN br. 70/15., 127/17., 33/23.).

Modaliteti pružanja pravne pomoći

Pravna pomoć pruža se putem posebno uspostavljene telefonske linije, e-maila, društvenih mreža te u prostorijama Hrvatskog pravnog centra prema prethodnom dogovoru. S obzirom da su neke od osoba raseljenih iz Ukrajine smještene u kolektivne centre diljem RH, pravnice HPC-a posjećuju navedene centre kako bi pružile pravnu pomoć osobama koje su tamo smještene. Ukoliko je potrebno, pravna pomoć pruža se uz sudjelovanje prevoditelja za jezik koji stranka razumije.

Obratite se na:

Tel.: 01 4854 934 (WhatsApp, Viber, Telegram)

Mob.: 091 23 555 05

E-mail: hpc@hpc.hr