Besplatna pravna pomoć u području migracija i azila

HPC od 2003. kao provedbeni partner UNHCR-a kontinuirano izvodi projekt „Pravna pomoć tražiteljima azila“.

Ciljevi projekta su:

  • osigurati pristup teritoriju i sustavu azila svim osobama kojima je potrebna zaštita
  • pružiti pravne informacije tražiteljima azila kako bi se osigurala pravično i efektivno utvrđivanje izbjegličkog statusa
  • doprinijeti unapređenju primjene međunarodnih, europskih i domaćih standarda u zakonodavstvu i provedbi prava,
  • povezati različite aktere koji djeluju u sustavu azila te doprinijeti razumijevanju prava azila u javnosti.

U okviru projekta izvodi se nekoliko skupina aktivnosti:

Besplatna pravna pomoć tražiteljima azila

Pravnice HPC-a redovito pružaju pravnu pomoć tražiteljima azila i osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom u Prihvatilištima za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini, Prihvatnom centru za strance, domovima socijalne skrbi u kojima su smještena djeca bez pratnje, Integracijskoj kući HCK-a i uredu HPC-a.

Zagovaranje viših standarda zaštite

HPC na nacionalnoj razini provodi aktivnosti zagovaranja za rješavanje problema s kojima se susreću tražitelji azila i osobe pod zaštitom, na temelju problema i pitanja koje prepoznajemo kroz svakodnevni rad s ovim skupinama stranaca. Ovo se zagovaranje provodi putem redovitih sastanaka sa svim akterima uključenima u sustav azila, kao što su predstavnici nadležnih ministarstava, ureda pučkog i posebnih pravobranitelja, međunarodnih organizacija, organizacija civilnog društva, pravosuđa, te pravni i drugi stručnjaci. Redoviti sastanci odvijaju se u okviru Koordinacije za azil. Dnevni red sastanaka određuje se na temelju prepoznatih problema i aktualnih pitanja u okviru hrvatskog sustava azila.

HPC sudjeluje i u zakonodavnom procesu, pripremajući stručne analize na prijedloge propisa iz područja azila te predlaže uvođenje viših standarda zaštite u domaće zakonodavstvo.

Također, HPC priprema nacionalne izvještaje u području azila i migracija u kojima se prikazuje stanje zakonodavstva i prakse, analiziraju problemi i trendovi te donose preporuke za poboljšanje politika u tim područjima. Izvještaje izrađuju pravnici HPC-a, uz stručnu redakciju eksperata kompetentnih za to područje.

Promatranje postupanja policijskih službenika za nezakonite migracije, edukacija i komplementarne aktivnosti

U sklopu ove skupine aktivnosti odvija se praćenje rada policijskih službenika u postupanju s neregularnim migrantima, na temelju tripartitnog sporazuma između MUP-a RH, UNHCR-a i HPC-a. U 2018. monitoring se odvija putem uvida u spise o postupanju policijskih službenika sa zatečenim neregularnim migrantima. Pravnice HPC-a, posebno educirane za takve aktivnosti, na terenu odabiru predmete za promatranje, a na temelju unaprijed utvrđenih kriterija. Osim zakonitosti postupanja s migrantom, promatra se i mogućnost pristupa sustavu azila. Nalazi promatrača raspravljaju se na Odboru koji čine predstavnici MUP-a, UNHCR-a i HPC-a, te se za eventualno uočene nepravilnosti pokušavaju naći odgovarajuća rješenja za poboljšanje prakse.

Također, HPC priprema i izvodi treninge/edukacije za policijske službenike.

HPC izvodi i aktivnosti povezane s prekograničnom suradnjom s organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom izbjeglica i pravom azila.