Projekt “IRIS – Unapređenje borbe protiv nesnošljivosti kroz istraživanje, izradu preporuka i obuku” – trening o zločinima iz mržnje

HPC

Projekt “IRIS – Unapređenje borbe protiv nesnošljivosti kroz istraživanje, izradu preporuka i obuku” – trening o zločinima iz mržnje

U Zagrebu je 26. i 27. studenog održan trening o zločinima iz mržnje za policijske službenike/ce. Trening je proveden u sklopu projekta “IRIS – Unapređenje borbe protiv nesnošljivosti kroz istraživanje, izradu preporuka i obuku”, a namijenjen je policijskim službenicima/ama koji neposredno nakon dobivanja informacije o mogućem incidentu s obilježjima kažnjivog djela iz mržnje svojim djelovanjem utječu na ispravno prepoznavanje motiva predrasuda i usmjeravanje izvida ka prikupljanju dokaza o tome radi li se o zločinu iz mržnje.

Dvadeset sudionika/ca, djelatnika/ca operativno-komunikacijskog centra i policijskih postaja PU zagrebačke tijekom dvodnevnog treninga slušali su predavanja i sudjelovali u radionicama kojima je pokriven širok raspon tema: zakonodavni okvir i praksa ESLJP, kriminološke i viktimološke značajke okrivljenika i žrtava, specifičnosti kriminalističkog istraživanja zločina iz mržnje, zločin iz mržnje u radu DO i sudova, praćenje zločina iz mržnje, prava žrtava, itd.

Na treningu su predavali (abecednim redom): Ivana Eterović (Hrvatski pravni centar), Ana Garačić (Vrhovni sud RH), Danijela Gaube (Ured Vlade RH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina), Elizabeta Ivičević Karas (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Krešimir Mamić (Ministarstvo unutarnjih poslova), Aleksandar Maršavelski (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Maja Munivrana Vajda (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Snježana Oset (Visoki prekršajni sud RH), Ines Sučić (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar) i Andrea Šurina Marton (Državno odvjetništvo RH).


Projekt financira Europska unija putem programa „Prava, jednakost i građanstvo“.