U sklopu projekta CISUR dana 3. srpnja 2020. održan je završni događaj – međunarodni kolokvij o primjeni Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju u Hrvatskoj i Sloveniji. Međunarodni kolokvij održan je putem zoom aplikacije, a okupio je predstavnike sudstva, javnog bilježništva, odvjetništva, ministarstava nadležnih za pravosuđe i akademske zajednice iz Hrvatske i Slovenije. Na tom kolokviju sudjelovali su i predstavnici Vijeća notarijata Europske unije (CNUE) i Europske pravosudne mreže u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN).

Program rada pripremili su projektni eksperti, prof. emeritus Mihajlo Dika, izv.prof.dr.sc. Slađana Aras Kramar i pravna ekspertica iz Slovenije, kolegica Katarina Vučko.

Nakon predstavljanja rezultata projekta, uslijedilo je uvodno izlaganje s osvrtom na Europsku potvrdu o nasljeđivanju (raspravljena određena pitanja uz njezino izdavanje, osobe ovlaštene zahtijevati njezino izdavanje, stranke postupka, troškove izdavanja, rok važenja ovjerenih preslika i postupanje nakon isteka važenja ovjerenih preslika Potvrde, kao i uz ispravak, izmjenu ili opoziv i privremenu obustavu učinaka Potvrde; različita praksa nadležnih tijela u slučaju zahtjeva i provedbe odgovarajućih upisa prava na imovini na temelju Potvrde, u prvom redu, na nekretninama u zemljišne knjige).

Rasprava se održala u sklopu dvije teme panel diskusija:

  1. Uspostava posebnog EU registra i Uredba (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju 
  2. Promjene nacionalnog implementacijskog zakonodavstva i ujednačenu primjenu Uredbe (EU) br. 650/2012 o nasljeđivanju – hrvatska i slovenska perspektiva   

Važno je naglasiti da je glavna svrha održavanja međunarodnog kolokvija bila okupiti relevantne predstavnike svih aktera koji sudjeluju u području primjene navedene Uredbe u dvije države članice EU, raspraviti najvažnije izazove navedene u projektnim preporukama u odnosu na primjenu Uredbe o nasljeđivanju te donijeti zajedničke zaključke koji mogu ponuditi rješenja prepoznatih i definiranih problema iz pravne prakse, vodeći računa o interesima svakog aktera posebno. Preporuke su svi sudionici dobili unaprijed što je omogućilo dobru pripremu panelista i uspješno završavanje projekta CISUR donošenjem zaključaka u odnosu na moguće zakonodavne promjene i ujednačeniju primjenu Uredbe EU o nasljeđivanju.


 

Ovaj projekt sufinanciraju Program za pravosuđe Europske Unije (2014-2020), Hrvatski pravni centar, Mirovni inštitut, Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske i Hrvatska javnobilježnička komora. Za sadržaj ovog dokumenta odgovoran je isključivo Hrvatski pravni centar.