Održano predavanje na Fakultetu političkih znanosti

HPC

Održano predavanje na Fakultetu političkih znanosti

Dana 21. siječnja 2020. godine pravnica HPC-a, voditeljica Programa zaštite djece bez pratnje i ranjivih skupina u HPC-u, Tatjana Holjevac, održala je predavanje studentima/cama druge godine diplomskog studija Novinarstva na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, na predmetu „Mediji i različitosti“. Tema predavanja bila je „Sustav azila u Republici Hrvatskoj“. Svrha ovog predavanja bila je upoznati studente/ice s temeljnim pojmovima u sustavu azila i kako ih pravilno upotrebljavati prilikom izvješćivanja o toj temi te im povećati svijest o položaju tražitelja/ica međunarodne zaštite i izbjeglica u Hrvatskoj, kao ranjive skupine osoba. Na predavanju je bio prisutno ukupno 28 studenata/ica. Nakon  predavanja,  pravnica HPC-a odgovarala je na pitanja studenata/ica te im pojašnjavala određene nejasnoće vezane za izazove u sustavu azila u Hrvatskoj