Održan sastanak sa stručnim djelatnicima/cama Doma zdravlja Varaždinske županije

Održan sastanak sa stručnim djelatnicima/cama Doma zdravlja Varaždinske županije

Nakon uspješno održanih interaktivnih sastanaka sa stručnim djelatnicima/ama domova zdravlja u Zagrebu i Rijeci, dana 13. rujna 2019. održan je treći u nizu, a ujedno i posljednji takav sastanak po projektu „Ostvarimo prava djece bez pratnje!“.

Sastanak je održan u Ivancu, a prisustvovali su predstavnici Doma zdravlja Varaždinske županije različitih stručnih profila (medicinski tehničar, patronažne sestre i doktor medicine), djelatnica Centra za socijalnu skrb Ivanec, predstavnici/e Odgojnog doma Ivanec te predstavnice Hrvatskog pravnog centra. Ukupan broj sudionika na sastanku je bio 12.

Tema sastanka je, kao i u Rijeci i Zagrebu, bila ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu djece bez pratnje. Cilj ovog sastanka, kao i prethodnih do sada, je podizanje znanja i vještina stručnih djelatnika/ca u domovima zdravlja koji su se ili će se, u svom radu susretati s djecom bez pratnje.

Sastanak je održan u prostorijama Doma Zdravlja u Ivancu te ga je vodila voditeljica projekta Tatjana Holjevac. Nakon uvodnog izlaganja (o temi vidjeti više pod „Održan sastanak Hrvatskog pravnog centra sa stručnim djelatnicima/cama domova zdravlja u Rijeci o položaju i pravima djece bez pratnje u sustavu zdravstvene zaštite“), pristupilo se prepoznavanju i rješavanju problema i izazova u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu koji se pojavljuju u praksi.

Održavanjem ovog sastanka završen je niz od tri projektom predviđena sastanka u domovima zdravlja u Zagrebu, Rijeci i Ivancu.