Hrvatski pravni centar započeo je izvoditi dva nova projekta -„Pružanje pravnog savjetovanja u postupku odobrenja međunarodne zaštite“ i „Monitoring prisilnih udaljenja“

HPC

Hrvatski pravni centar započeo je izvoditi dva nova projekta -„Pružanje pravnog savjetovanja u postupku odobrenja međunarodne zaštite“ i „Monitoring prisilnih udaljenja“

Hrvatski pravni centar započeo je 1. travnja 2019. s izvođenjem projekta „Pružanje pravnog savjetovanja u postupku odobrenja međunarodne zaštite“, a 4. travnja 2019. s izvođenjem projekta „Monitoring prisilnih udaljenja“, koje financijski podupire Fond Europske unije za azil, migracije i integraciju.

Projektom „Pružanje pravnog savjetovanja u postupku odobrenja međunarodne zaštite“ osigurava se pravno savjetovanje tražiteljima međunarodne zaštite u skladu s odredbama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti tijekom postupka odobrenja međunarodne zaštite, u svrhu zaštite njihovih prava i interesa.

Cilj Projekta jest doprinijeti djelotvornoj zaštiti prava i interesa tražitelja međunarodne zaštite u postupku povodom zahtjeva za međunarodnu zaštitu te ostvarivanju ustavnog načela jednakosti.
Pružanje pravnog savjetovanja provodit će se u prihvatilištima za tražitelje azila u Zagrebu i Kutini te u Prihvatnom centru za strance.

Provedba projekta traje do 30. ožujka 2020. godine.

Projekt „Monitoring prisilnih udaljenja“ usmjeren je na stalno praćenje poštivanja temeljnih ljudskih prava državljana trećih zemalja u postupku prisilnih udaljenja, provođenjem promatranja raznih faza prisilnih udaljenja. Neovisni i nepristrani promatrači će tijekom 24 mjeseca provedbe projekta obaviti najmanje 102 promatranja prisilnih udaljenja državljana trećih zemalja.

Projekti se provode na temelju ugovora sklopljenih s Ministarstvom unutarnjih poslova.

 

 

 

Sadržaj ovoga dokumenta u isključivoj je odgovornosti Hrvatskog pravnog centra i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta Fonda za azil, migracije i integraciju Europske unije.