Obilježavanje Međunarodnog dana potpore žrtvama mučenja

Obilježavanje Međunarodnog dana potpore žrtvama mučenja

Međunarodni dan potpore žrtvama mučenja (UN International Day in Support of Victims of Torture) obilježava se 26. lipnja. Tog je dana 1987. godine na snagu stupila Konvencija Ujedinjenih naroda protiv mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka i kažnjavanja. Navedenu konvenciju ratificiralo je 159 zemalja među kojima je i Republika Hrvatska.

Dobrovoljni fond Ujedinjenih naroda za žrtve mučenja (UN Voluntary Fund for Victims of Torture) osnovan je 1981. i kao takav je najstariji fond za ljudska prava. Svake godine Dobrovoljni fond Ujedinjenih naroda za žrtve mučenja kampanjom obilježava Međunarodni dan potpore žrtvama mučenja. Tema ovogodišnje kampanje je „From Horror to Healing“.

Više o samoj kampanji i materijale možete pronaći na internet stranici Dobrovoljnog fonda Ujedinjenih naroda za žrtve mučenja.

Hrvatski pravni centar provodi prjekt „Zaštita žrtava mučenja među ranjivim skupinama migranata“ („Protection of Victims of Torture among Vulnerable Groups of Migrants“) koji financijski podupire Dobrovoljni fond Ujedinjenih naroda za žrtve mučenja.