Sustavi azila u Jugoistočnoj Europi u 2014. iz perspektive NVO-a

An NGO Perspective on the State of Asylum in the Region of Southeastern Europe in 2014

Drugi izvještaj o stanju sustava azila u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Kosovu, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji za 2014. godinu. Izvještaj pruža cjeloviti pregled situacije u sustavima azila devet zemalja Jugoistočne Europe, opisujući i analizirajući kretanja tražitelja azila i novine u njihovim nacionalnim zakonodavstvima, sudskoj praksi i politikama.