Pravno zagovaranje

Djelovanje HPC-a u području pravnog zagovaranja interesa pojedinih skupina i/ili pojedinaca podrazumijeva znalačko korištenje pravnih sredstava u slučajevima u kojima je prepoznato da nadležna tijela ne postupaju u cijelosti u skladu s međunarodnim i europskim standardima, bilo da se radi o ugoženim skupinama ili o pojedinačnim kršenjima temeljnih ljudskih prava i sloboda. Hrvatski Ustav i međunarodne norme koje su dio unutarnjeg pravnog poretka, a recentno i Zakon o suzbijanju diskriminacije, daju dobre pravne alate za zagovaranje interesa ugroženih skupina. Takvim pravnim zagovaranjem jača se pravni sustav, institucije sistema i kapaciteti nevladinih organizacija.

Aktivnostima u okviru ove programske orijentacije HPC se bavi od svojeg osnutka 1994. godine.

U okviru ovog programskog pravca HPC djeluje u cilju podizanja standarda zaštite ljudskih prava.

Putem programa pravnog zagovaranja HPC namjerava:

 1. Zaštititi  temeljna ljudska prava i slobode ugroženih skupina;
 2. Utjecati na promjene u pravnoj praksi putem korištenja pravnih sredstava;
 3. Osigurati jednak tretman ugroženim pojedincima pred zakonom i državnim tijelima;
 4. Podnositi ustavnosudske inicijative;
 5. Jačati kapacitete u primjeni metoda pravnog zagovaranja i procesnih instituta prema antidiskriminacijskom zakonodavstvu.

U sklopu programa pravnog zagovaranja izvode se sljedeće aktivnosti:

 1. Praćenje i analiza propisa i pravne prakse u odnosu na ugrožene skupine
 2. Podnošenje prijedloga za ocjenu ustavnosti, odnosno ustavnosti i zakonitosti
 3. Strateška litigacija
 4. Pružanje pravne pomoći

Od 2005. aktivnosti unutar programa pravnog zagovaranja financijski su podupirali:

 • UNHCR
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
 • Europska komisija
 • AED
 • Ured za ljudska prava Vlade RH
 • Ured za udruge Vlade RH