Monitoring

Djelovanje u području monitoringa podrazumijeva uvid civilnog društva u sustavnost, dosljednost i metodičnost u zaštiti ljudskih prava tijekom postupanja tijela državne vlasti prema ugroženim skupinama.

Hrvatski pravni centar se od početka svoga djelovanja bavi praćenjem rada tijela državne vlasti, prvenstveno tijekom rada sa strankama u pružanju pravne pomoći, kada se uočavaju nepravilnosti i na njih se reagira upozoravanjem nadležnog tijela (ako nije bilo pravnih sredstava za procesuiranje). Metoda sastanaka i kolegijalne rasprave o pojedinom problemu provjerena je u nizu slučajeva. HPC se također bavio promatranjem suđenja za ratne zločine, te recentno promatranjem postupanja policijskih službenika MUP RH s nezakonitim migrantima.

U okviru ovog programskog pravca HPC djeluje u cilju doprinosa primjeni načela zakonitosti i dobrog upravljanja u postupanju tijela državne vlasti.

Putem programa monitoringa HPC namjerava:

  1. Ostvariti uvid civilnog društva u rad tijela državne vlasti;
  2. Razviti konstruktivni dijalog između vladinog i nevladinog sektora;
  3. Povećati razinu transparentnosti i odgovornosti tijela državne vlasti;
  4. Doprinijeti unapređenju primjene međunarodnih i europskih standarda u zaštiti ljudskih prava ugroženih skupina.

Aktivnosti monitoringa rada tijela državne vlasti izvode se putem:

  1. pružanja besplatne pravne pomoći;
  2. prisustvovanja policijskom postupanju s nezakonitim migrantima i potencijalnim tražiteljima azila;
  3. prisustvovanja postupcima za utvrđivanje izbjegličkog statusa.

Od 2005. aktivnosti unutar programa monitoringa financijski su podupirali:

  • Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Nizozemske (MATRA program)
  • UNHCR
  • Europska komisija