Pravno savjetovalište

Hrvatski pravni centar besplatno pruža primarnu pravnu pomoć sukladno Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13., 98/19.) kroz pravno savjetovalište.

Što obuhvaća primarna pravna pomoć?

 • opću pravnu informaciju
 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama
 • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
 • pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

Što ne obuhvaća primarna pravna pomoć?

 • zastupanje u sudskim postupcima
 • sastavljanje podnesaka u sudskim postupcima.

To je sekundarna pravna pomoć koju pružaju odvjetnici prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći, a postupak se pokreće podnošenjem Zahtjeva za odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći uredu državne uprave u županiji prema Vašem prebivalištu.

Tko ima pravo na primarnu pravnu pomoć?

 • hrvatski državljani
 • dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu
 • stranci na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti i stranci na stalnom boravku
 • stranci pod privremenom zaštitom
 • stranci koji nezakonito borave i stranci na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja o protjerivanju ili rješenja o povratku
 • tražitelji azila, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom te članovi njihovih obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, u postupcima u kojima im pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom.

Kada mogu ostvariti pravo na primarnu pravnu pomoć?

Pravo na primarnu pravnu pomoć imate ako ispunjavate sve sljedeće uvjete:

 • sami ne raspolažete dovoljnim znanjem i sposobnošću da ostvarite svoje pravo;
 • pravna pomoć Vam nije osigurana na temelju posebnih propisa, i
 • Vaše materijalne prilike su takve da bi plaćanje stručne pravne pomoći moglo ugroziti Vaše uzdržavanje i uzdržavanje članova Vašeg kućanstva.

Pravne informacije i savjete možete potražiti preko telefona, na broju 01/ 4854 934 ili e-mailom: hpc@hpc.hr.

Za osobni dolazak potrebno se prethodno najaviti radi dogovora o terminu.