Javna tribina u okviru savjetovanja s zainteresiranom javnošću o Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima, te Protokolu o postupanju pri dobrovoljnom i sigurnom povratku žrtava trgovanja ljudima

Javna tribina u okviru savjetovanja s zainteresiranom javnošću o Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima, te Protokolu o postupanju pri dobrovoljnom i sigurnom povratku žrtava trgovanja ljudima

6. travnja 2017. u Zagrebu održana je javna tribina o dva protokola koji reguliraju postupanje službenih tijela i drugih kompetentnih dionika sa žrtvama trgovanja ljudima u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva za integriranje ljudskih prava u javne politike“.


Dvije tribine u Zagrebu za građane treće dobi na temu „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i druga raspolaganja imovinom“

Dvije tribine u Zagrebu za građane treće dobi na temu „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i druga raspolaganja imovinom“

29.3.2017. i 3.4.2017. održane su još dvije tribine u Zagrebu za građane treće dobi na temu „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i druga raspolaganja imovinom“.


Održana završna konferencija projekta „Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj“

Održana završna konferencija projekta „Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj“

2. ožujka 2017. održana je završna konferencija projekta „Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj“.


Održana javna tribina „Pravosuđe prilagođeno djeci: iskustva djece“

Održana javna tribina „Pravosuđe prilagođeno djeci: iskustva djece“

22. veljače 2017. održana je javna tribina „Pravosuđe prilagođeno djeci: iskustva djece“ na kojoj su predstavljeni su rezultati istraživanja provedenog u Hrvatskoj u sklopu projekta Agencije EU za temeljna prava.


Završna konferencija projekta „Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj“

Završna konferencija projekta „Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj“

Završna konferencija projekta „Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj“ održat će se 2. ožujka 2017. od 10:00 do 13:00 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14., II kat.


Tribina u Krapini: Važno je znati sa 65+

Tribina u Krapini: Važno je znati sa 65+

23. veljače 2017. godine u Krapini održana je druga tribina za građane u okviru projekta „Važno je znati sa 65+“ na temu „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i druga raspolaganja imovinom“.


Javna tribina "Pravosuđe prilagođeno djeci: Iskustva djece"

Javna tribina

Javna tribina "Pravosuđe prilagođeno djeci: Iskustva djece" održat će se 22. veljače 2017., od 14:00 do 15:30 u Kući Europe, Augusta Cesarca 4 u ZagrebuOdržan trening o Međunarodnopravnoj zaštiti djece bez pratnje u Zagrebu

Održan trening o Međunarodnopravnoj zaštiti djece bez pratnje u Zagrebu

2. veljače 2017. godine održan je prvi od pet treninga u okviru projekta „Unaprjeđenje zaštite prava djece bez pratnje“


Objavljena dva znanstvena rada

Objavljena dva znanstvena rada

Na temelju istraživanja provedenom na projektu "Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj" objavljena su dva znanstvena rada.


| 1 | 2 | 3 | 4 | >

Javna tribina u okviru savjetovanja s zainteresiranom javnošću o Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima, te Protokolu o postupanju pri dobrovoljnom i sigurnom povratku žrtava trgovanja ljudima

6. travnja 2017. u Zagrebu održana je javna tribina o dva protokola koji reguliraju postupanje službenih tijela i drugih kompetentnih dionika sa žrtvama trgovanja ljudima u okviru projekta „Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva za integriranje ljudskih prava u javne politike“.

preuzmi

Dvije tribine u Zagrebu za građane treće dobi na temu „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i druga raspolaganja imovinom“

29.3.2017. i 3.4.2017. održane su još dvije tribine u Zagrebu za građane treće dobi na temu „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i druga raspolaganja imovinom“.

preuzmi

Održana završna konferencija projekta „Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj“

2. ožujka 2017. održana je završna konferencija projekta „Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj“.

preuzmi

Održana javna tribina „Pravosuđe prilagođeno djeci: iskustva djece“

22. veljače 2017. održana je javna tribina „Pravosuđe prilagođeno djeci: iskustva djece“ na kojoj su predstavljeni su rezultati istraživanja provedenog u Hrvatskoj u sklopu projekta Agencije EU za temeljna prava.

preuzmi

Završna konferencija projekta „Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj“

Završna konferencija projekta „Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj“ održat će se 2. ožujka 2017. od 10:00 do 13:00 sati u Vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14., II kat.

preuzmi

Tribina u Krapini: Važno je znati sa 65+

23. veljače 2017. godine u Krapini održana je druga tribina za građane u okviru projekta „Važno je znati sa 65+“ na temu „Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i druga raspolaganja imovinom“.

preuzmi

Javna tribina "Pravosuđe prilagođeno djeci: Iskustva djece"

Javna tribina "Pravosuđe prilagođeno djeci: Iskustva djece" održat će se 22. veljače 2017., od 14:00 do 15:30 u Kući Europe, Augusta Cesarca 4 u Zagrebu

preuzmi


Održan trening o Međunarodnopravnoj zaštiti djece bez pratnje u Zagrebu

2. veljače 2017. godine održan je prvi od pet treninga u okviru projekta „Unaprjeđenje zaštite prava djece bez pratnje“

preuzmi

Objavljena dva znanstvena rada

Na temelju istraživanja provedenom na projektu "Jačanje procesnih prava osumnjičenika i okrivljenika u kaznenom postupku u Hrvatskoj" objavljena su dva znanstvena rada.

preuzmi

| 1 | 2 | 3 | 4 | >