O nama

Strategija 

Hrvatski pravni centar (HPC) ima jasnu viziju svoga mjesta i uloge u razvoju pravnih i političkih institucija u Republici Hrvatskoj. Koristeći se svojim stručnim potencijalom i stečenim ugledom HPC namjerava unapređivati svoj položaj u nevladinom sektoru za pravno zagovaranje zaštite ljudskih prava i podizanja svijesti o političkoj odgovornosti svih subjekata političkog života kao i pokretanja mehanizama odgovornosti. U javnosti HPC ima prepoznatljivo mjesto udruge koja argumentima nezavisne i stručne kritike potiče uspostavu i promicanje vladavine prava u Hrvatskoj što omogućuje HPC-u da zadrži položaj poželjnog partnera i vladinim i nevladinim organizacijama. Misija HPC-a jest doprinijeti ubrzanju procesa tranzicije političke kulture podanika u političku kulturu građanina tj. omogućiti izgradnju civilnog društva u Hrvatskoj.

U ostvarivanju svoje misije HPC će promicati i afirmirati posebno vrijednosti:

 • vladavine prava,
 • političke odgovornosti nositelja javnih ovlaštenja,
 • učinkovitosti i djelotvornosti javnog sektora, te
 • sudjelovanja civilnog društva u donošenju svih relevantnih odluka za razvoj i budućnost Republike Hrvatske.

U skladu s misijom i vrijednostima HPC utvrđuje sljedeće strateške prioritete:

 • zaštita ljudskih prava,
 • utjecaj na procese donošenja javnih politika i propisa,
 • pravna edukacija.

Strateški prioriteti transformirat će se u ciljeve putem sljedećih glavnih programskih orijentacija tj. programa usmjerenih na:

 • zaštita prava ranjivih skupina  – u cilju podizanja standarda zaštite ljudskih prava;
 • sudjelovanje u pojedinim javnim politikama i monitoring njihove provedbe – u cilju doprinošenja kvaliteti politika Vlade RH te regionalnih i lokalnih samoupravnih jedinica na temelju dokaza (evidence based policy making);
 • monitoring rada tijela javne vlasti – u cilju doprinošenja primjeni načela zakonitosti i dobrog upravljanja u postupanju tih tijela;
 • istraživanja i izvještaje u području ljudskih prava;
 • edukaciju za civilno društvo i druge aktere – u cilju doprinošenja širenju pravnog znanja i stvaranja nezavisne i visoko profesionalne pravne struke;

Istovremeno, HPC-a će djelovati prema četiri glavne ciljane grupe (target):

 1. Djelovanje prema tijelima javne vlasti:
  • pokretanjem inicijativa i prijedloga u pogledu donošenja i/ili izmjena pravnih propisa i pravne prakse,,
  • suradnjom/partnerstvom s tijelima javne vlasti u formuliranju i provedbi javnih politika,
  • kritičkim preispitivanjem njihovog djelovanja radi unaprjeđenja procesa donošenja odluka i postupanja,
  • poticanjem razvijanja svijesti političara, izabranih dužnosnika i službenika o njihovoj odgovornosti u djelovanju i postupanju.
 2. Djelovanje prema građanima:
  • poticanjem razvijanja svijesti nevladinih organizacija i građana o važnosti njihove uloge u procesu odlučivanja (decision-making process),
  • informiranjem o pravima i pružanjem pomoći građanima, građanskim inicijativama i udrugama.
 3. Djelovanje prema struci:
  • doprinošenjem širenju pravnog znanja i kulture,
  • doprinošenjem prihvaćanju i širenju profesionalnog i moralnog kodeksa struke.

Metoda i sadržaj rada ovisit će o naravi projekta:

 • Projekti usmjereni na praćenje i reagiranje na pojave u pravnom životu, što podrazumijeva kritičko praćenje rada zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, te reagiranje na propise odnosno njihovu primjenu zbog neusklađenosti s međunarodnim i europskim standardima, prvenstveno podnošenjem zakonodavnih i ustavnosudskih inicijativa i pružanjem pravne pomoći ali i sustavnom policy analizom prepoznatih problema.
 • Public policy projekti odnosno projekti s public policy elementima, što podrazumijeva kreiranje i/ili sudjelovanje u kreiranju javnih politika, izradu pravnih rješenja za provođenje izabrane javne politike, te praćenje i utjecaj u implementaciji i evaluaciji politike.
Tijela upravljanja

Predsjednica HPC-a: Goranka Lalić Novak
Potpredsjednik HPC-a: Mihajlo Dika
Direktorica HPC-a: Vesna Grubić

Upravni odbor HPC-a:

 1. Goranka Lalić Novak, predsjednica HPC-a i predsjednica UO
 2. Mihajlo Dika, potpredsjednik HPC-a i član UO
 3. Vesna Grubić, direktorica HPC-a i članica UO
 4. Slađana Aras Kramar, članica UO
 5. Elizabeta Ivičević Karas, članica UO
 6. Beti Korać-Zuppa, članica UO
 7. Maja Munivrana Vajda, članica UO
 8. Čedo Prodanović, član UO

Nadzorni odbor HPC-a:

 1. Gojko Bežovan, predsjednik NO
 2. Olga Jelčić, članica NO
 3. Tijana Vukojičić Tomić, članica NO

Statut

Cijeli statut HPC-a možete pročitati ovdje.

Izvještaji

Godišnje izvještaje o radu HPC-a možete pogledati ovdje.

Pravila o zaštiti osobnih podataka Hrvatskog pravnog centra

Pravila Hrvatskog pravnog centra o zaštiti osobnih podataka možete pročitati ovdje.