Konferencija „Žrtve kaznenih djela – unapređenje sustava zaštite kroz individualiziranu procjenu potreba“Projekt „Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela“
provodi Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Ministarstvom pravosuđa RH i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.
Projekt sufinanciraju Opća uprava Europske komisije za pravosuđe u sklopu Programa za pravosuđe EU i projektni partneri. Za sve sadržaje objavljene na mrežnoj stranici projekta odgovoran je isključivo Hrvatski pravni centar i ne može se ni u kojem slučaju smatrati da odražavaju stavove Europske unije.


Dana 22. i 23. rujna u hotelu Dubrovnik u Zagrebu održana je konferencija „Žrtve kaznenih djela – unapređenje sustava zaštite kroz individualiziranu procjenu potreba“ u okviru projekta „Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela“, koji Hrvatski pravni centar provodi u suradnji s Ministarstvom pravosuđa RH i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici civilnog društva, ministarstva pravosuđa, ministarstva socijalne politike i mladih, ministarstva , Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, Ureda pučke pravobraniteljice, akademske zajednice, sudaca, Pravosudne akademije, itd.
Na konferenciji su bili predstavljeni rezultati istraživanja provedenih u okviru projekta, kao i primjeri domaće i europske dobre prakse u području podrške i zaštite žrtvama kaznenih djela i prekršaja.
Zoran Burić i Branka Lučić proveli su analizu i istraživanje u kojoj mjeri je Direktiva 2012/29/EU implementirana u hrvatsko zakonodavstvo i institucionalnu praksu, posebno u odnosu na informiranje žrtve kaznenog djela ili prekršaja, suradnju tijela i indvidualnu procjenu potreba. Rezultat tog istraživanja su preporuke za unapređenje sustava zaštite žrtava, koje su izloženje i raspravljene na kraju konferencije.
Također, predstavljeno je empirijsko istraživanje provedeno od strane agenije Ipsos kojima se pokušalo istražiti postojeće usluge koje pružaju udruge i njihove resurse, interese i prepreke za ostvarivanje punog potencijala u području podrške i zaštite žrtava. Njime su bile obuhvaćene udruge koje aktivno djeluju u tom području, ali i one koje su zainteresirane djelovati u budućnosti.
Ovo događanje ujedno je i uvod u drugi dio projekta čiji je cilj izrada alata za individualnu procjenu potreba žrtava.

   


PROGRAM RADA

O IZLAGANJIMA I IZLAGAČIMA

PREZENTACIJE:
E. Ivičević Karas: Redefiniranje pravnog položaja žrtve u kaznenom postupku pod utjecajem EU kaznenog prava
B. Lučić: Pravni i institucionalni aspekti položaja žrtve kaznenog djela u RH
Z. Burić: Pravni i institucionalni aspekti položaja žrtve kaznenog djela u RH
IPSOS: OCD u sustavu zaštite prava žrtava kaznenih djela - empirijsko istraživanje
A. Kodrić i M. Goatti: Podrška i zaštita žrtava kaznenih djela - aspekt policije
A. Sas: Implementation of the individual assesment in Netherlands
Nizozemska - primjer upitnika za individualnu procjenu
M. Chalaux: France's experience in implementing victims' rights
M. Castle: Analysis of Victims' Rights and Services in Europe

Preporuke za unapređenje sustava podrške žrtvama kaznenih djelaKonferencija „Žrtve kaznenih djela – unapređenje sustava zaštite kroz individualiziranu procjenu potreba“

U Zagrebu je 22. i 23. rujna održana konferencija „Žrtve kaznenih djela – unapređenje sustava zaštite kroz individualiziranu procjenu potreba“ u okviru projekta „Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela“, koji Hrvatski pravni centar provodi u suradnji s Ministarstvom pravosuđa RH i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.