Projekt „Rani pristup uslugama zaštite i rehabilitacije odmah po dolasku u Europsku uniju”Hrvatski pravni centar kao projektni partner provodi projekt „Rani pristup uslugama zaštite i rehabilitacije odmah po dolasku u Europsku uniju”
(Access to early protection and rehabilitation services right on arrival in the EU -ACESO). Nositelj projekta je Mađarski helsinški odbor (Hungarian Helsinki Committee). Projekt financira Europska unija, a u Hrvatskoj sufinancira Ured za udruga Vlade RH.
Projekt financira Europska unija, a u Hrvatskoj sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Za sve sadržaje objavljene na mrežnoj stranici projekta odgovoran je isključivo Hrvatski pravni centar i ne može se ni u kojem slučaju smatrati da odražavaju stavove Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Projekt „Rani pristup uslugama zaštite i rehabilitacije odmah po dolasku u Europsku uniju”

 

Hrvatski pravni centar kao projektni partner sudjeluje u projektu „Rani pristup uslugama zaštite i rehabilitacije odmah po dolasku u Europsku uniju” (Access to early protection and rehabilitation services right on arrival in the EU -ACESO).

Partneri i zemlje u kojima se provodi

Projekt financira Europska unija, a provodi se u Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Grčkoj. Nositelj projekta je Mađarski helsinški odbor (Hungarian Helsinki Committee, www.helsinki.hu), a osim Hrvatskog pravnog centra partneri na Projektu su i sljedeće organizacije: Assistance Centre for Torture Victims iz Bugarske (http://www.acet-bg.org), CORDELIA Foundation for the rehabilitation of torture victims iz Mađarske (http://www.cordelia.hu), Foundation for Access to Rights također iz Bugarske (http://farbg.eu), te Greek Council for Refugees iz Grčke (www.gcr.gr).

Glavni cilj

Glavni cilj projekta je osigurati da žrtve mučenja koje zatraže međunarodnu zaštitu u Europskoj uniji, a stignu kroz zemlje istočnog Mediterana i tzv. “rutom zapadnog Balkana” dobiju pristup visokokvalitetnoj, učinkovitoj i održivoj potpori, njezi i odgovarajućem tretmanu.

Aktivnosti

Projektne aktivnosti obuhvaćaju:

-      identifikaciju žrtava mučenja koje su zatražile međunarodnu zaštitu;  psihoterapiju za žrtve mučenja koje su zatražile međunarodnu zaštitu;  

-      pravnu pomoć i zastupanje žrtava mučenja u postupku traženja međunarodne zaštite; 

-      promatranje uvjeta detencije žrtava mučenja – tražitelja međunarodne zaštite koje će rezultirati sa 4 liste preporuka; 

-      trening i umrežavanje;

-      izradu kratkog praktičnog vodič o podršci i njezi žrtava mučenja koji će biti objavljen na 5 jezika (engleski, hrvatski, bugarski, mađarski i grčki);

-      komparativno mapiranje nedostataka i primjera dobrih praksi u odnosu na usvajanje i provedbu relevantnih odredbi preinačene Direktive 2013/33/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o utvrđivanju standarda za prihvat podnositelja zahtjeva za međunarodnu zaštitu u istočnim državama članicama Europske unije;

-      zagovaračko završno događanje u Bruxellesu s ciljem da Europsku komisiju i ostale važne aktere (UNHCR, Europski parlament, civilno društvo, Vijeće Europe, itd.) upoznamo s dosad nedostupnim stvarnim informacijama iz prve ruke o situaciji i uslugama koje su dostupne žrtvama mučenja koji su tražitelji međunarodne zaštite u istočnim zemljama članicama Europske unije.

 

Projekt se provodi od travnja 2015. do ožujka 2017.

 

 


Projekt „Rani pristup uslugama zaštite i rehabilitacije odmah po dolasku u Europsku uniju”

Hrvatski pravni centar kao projektni partner sudjeluje u projektu „Rani pristup uslugama zaštite i rehabilitacije odmah po dolasku u Europsku uniju” (Access to early protection and rehabilitation services right on arrival in the EU -ACESO). Projekt financira Europska unija, a nositelj projekta je Mađarski helsinški odbor (Hungarian Helsinki Committee). Osim Hrvatskog pravnog centra kao partneri na Projektu sudjeluju i: Assistance Centre for Torture Victims iz Bugarske, CORDELIA Foundation for the rehabilitation of torture victims iz Mađarske, Foundation for Access to Rights također iz Bugarske, te Greek Council for Refugees iz Grčke.