Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva za integriranje ljudskih prava u javne politike

       

           

 Projekt „Razvoj kapaciteta civilnog društva za integriranje ljudskih prava u javne politike“/ se provodi u okviru programa IPA 2012 (I. komponenta), i provodi ga Hrvatski pravni centar u suradnji sa sljedećim projektnim partnerima: Hrvatski Crveni križ, Centar za žene žrtve rata – ROSA, HOMO, Srpski demokratski forum i Ženska soba, na temelju ugovora sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Suradnici na projektu su Ured za zakonodavstvo Vlade RH i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

Projekt financira Europska unija i sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Za sve sadržaje objavljene na mrežnoj stranici projekta odgovoran je isključivo Hrvatski pravni centar i ne može se ni u kojem slučaju smatrati da odražavaju stavove Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

 

 

Kontekst provedbe projekta

U Hrvatskoj postoji višegodišnja prakse savjetovanja tijela javne vlasti sa zainteresiranom javnošću u procesu donošenja pravnih propisa. Od 2013, prostor za takvo savjetovanje je proširen uvođenjem procesa procjene učinaka propisa, i zakonski je uređen. Da bi ovaj proces bio stvarno sadržajan, i da bi doprinio unaprjeđenju ljudskih prava u politikama, zakonodavstvu i praksi, potrebno je razviti kapacitete organizacija civilnog društva za kompetentno sudjelovanje u njemu, prvenstveno usvajanjem i primjenom primjerene metodologije. Nadalje, potrebno je razvijati slične kapacitete, izgrađivati suradnju i shvaćanje o koristi ovakvog pristupa i među drugim dionicima, osobito predstavnicima tijela javne vlasti. Konačno, primjenu metodologije procjene učinaka potrebno je proširiti i na sva druga područja javnih politika, u skladu s najboljom europskom praksom.

 

Ciljevi projekta

S obzirom na navedeno, glavni cilj ovog projekta je razvoj kapaciteta za integriranje ljudskih prava u javne politike. Stvaranjem kapaciteta, stjecanjem iskustava, te izradom kolaborativne platforme za analiziranje i nadziranje utjecaja politika i zakonodavstva na ljudska prava, projekt će uspostaviti temelje za buduće širenje takve prakse i na druga područja javnih politika. Posebni ciljevi projekta su: (1) Razviti kapacitet organizacija civilnog društva (OCD) za konstruktivno sudjelovanje i substantivni doprinos procesima razvoja politika s aspekta zaštite ljudskih prava; (2) Stvoriti zajednicu praktičara za sudjelovanje u procesu procjene učinaka javnih politika na ljudska prava, sastavljenu od predstavnika OCD-a i drugih dionika.

Projekt se oslanja na aktivnosti usmjerene na sudjelovanje u procesima procjene učinaka propisa provođene tijekom 2014., u sklopu projekta „Jačanje civilnog društva kroz trening i osnivanje Foruma za ravnopravnost“, kojeg su u okviru programa IPA 2008 provodili Equal Rights Trust (UK), Hrvatski pravni centar i HOMO. Te aktivnosti i one planirane u sklopu ovog projekta doprinijele su u 2015. godini osnivanju otvorene platforme Forum za jednakost koja uključuje 14 članica, nevladinih i neprofitnih organizacija, što podupire Zaklada za razvoj civilnog društva (tematski fond „Demokratizacija i razvoj civilnog društva 2.0“).

 

Aktivnosti

Ove ćemo ciljeve postići organiziranjem obuke i zajedničkih radionica, na kojima će OCD-i ocjenjivati učinak na ljudska prava u dva područja javnih politika i putem dvije zakonodavne inicijative.

Dva područja javnih politika koje ćemo u projektu analizirati su zločin iz mržnje i trgovanje ljudima. Nadalje, dva zakonodavna prijedloga koji će biti predmetom analize odabrat će projektni partneri kada godišnji normativni plan Vlade bude objavljen. Konzultacije o ta dva prijedloga će bit organizirane u kontekstu procesa procjene učinaka propisa. Rezultati analiza bit će korišteni za zagovaranje boljih rješenja, putem konzultacija među raznim dionicima i javnih foruma. U okviru projekta ćemo izraditi i mrežnu platformu za procjenu učinaka politika i zakonodavstva na ljudska prava, koja će ostati na raspolaganju OCD-ima i nakon završetka projekta.

 

Projekt se izvodi u razdoblju od 1. studenoga 2015. do 30. travnja 2017.

 

U Zagrebu je u petak 19. veljače 2016. održana Radionica o procjeni učinaka propisa.


27. i 28. travnja 2016. u Zagrebu je održana obuka o metodologiji procjene učinaka javnih politika na ljudska prava.

28. rujna 2016. u Zagrebu održana je Javna tribina "Kako integrirati zaštitu ljudskih prava u regulatorne inicijative".

U Zagrebu je 14. i 15. studenog 2016. održana druga implementacijska radionica o procjeni utjecaja javne politike o zločinu iz mržnje na ljudska prava.

U Zagrebu je 15. i 16. studenog 2016. održana druga implementacijska radionica o procjeni utjecaja javne politike o trgovanju ljudima na ljudska prava.

U Zagrebu je 6. travnja 2017. održana javna tribina u okviru savjetovanja s zainteresiranom javnošću o Protokolu za identifikaciju, pomoć i zaštitu žrtava trgovanja ljudima, te Protokolu o postupanju pri dobrovoljnom i sigurnom povratku žrtava trgovanja ljudima.

U Zagrebu je 25. travnja 2017. održan drugi javni forum: „Kako unaprijediti javnu politiku u području zločina iz mržnje, osobito u odnosu na prava žrtava?“


Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva za integriranje ljudskih prava u javne politike

Projekt „Razvoj kapaciteta civilnog društva za integriranje ljudskih prava u javne politike“/ se provodi u okviru programa IPA 2012 (I. komponenta), i provodi ga Hrvatski pravni centar u suradnji sa sljedećim projektnim partnerima: Hrvatski Crveni križ, Centar za žene žrtve rata – ROSA, HOMO, Srpski demokratski forum i Ženska soba, na temelju ugovora sa Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Suradnici na projektu su Ured za zakonodavstvo Vlade RH i Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.