A gdje je tu pravo?

 

A gdje je tu pravo? - pitanje je koje postavlja Hrvatski pravni centar (HPC) u odnosu na izbjeglička i migracijska kretanja u Hrvatskoj i Europi. Svjesni da se aktualni  izbjeglički problemi rješavaju prvenstveno na razini  politike kao i da ovise o političkim konstelacijama i dogovorima, smatramo da pravo može predstavljati uporišnu točku za rješavanje problema.


Na ta pitanja HPC želi ponuditi odgovore u formi kratkih stručnih osvrta na pojedine pojave za koje postoje pravno utemeljena objašnjenja, vjerujući da su od interesa za našu javnost. U ovoj izbjegličkoj situaciji svjedočimo prikazivanju događaja s raznih aspekata, ponajmanje s pravnog. Time mnoga pitanja ostaju otvorenim, a posljedice nedovoljno jasne. Pravno objašnjenje određene pojave može pomoći u razumijevanju trenutnih zbivanja te upozoriti na posljedice neprimjene prava.

Pravo ima odgovore!


Prvo pitanje na koje želimo ponuditi odgovor jest: Koje su pravne posljedice zatvaranja hrvatskih granica za izbjeglice?

Drugo pitanje na koje želimo ponuditi odgovor jest: Može li se Srbija smatrati sigurnom zemljom za vraćanje izbjeglica koje su preko nje ušle u Hrvatsku?


Treće pitanje na koje želimo ponuditi odgovor jest: Može li se tražitelje azila vraćati u Grčku?

 

Četvrto pitanje na koje želimo ponuditi odgovor jest: Zašto izbjeglice ne treba odvajati na temelju zemalja podrijetla?

 

Peto pitanje na koje želimo ponuditi odgovor jest: Može li se izbjeglicama i tražiteljima međunarodne zaštite ograničiti sloboda kretanja?

 

 

 


A gdje je tu pravo?

Hrvatski pravni centar pokrenuo je objavljivanje serije kratkih stručnih osvrta pod nazivom "A gdje tu pravo?" na temu izbjegličkih i migracijskih kretanja u Hrvatskoj i Europi