Zaštita žrtava mučenja među ranjivim skupinama migranata (Protection of Victims of Torture among Vulnerable Groups of Migrants)

 

 

Projekt je prvenstveno usmjeren na pružanje direktne pomoći prepoznatim žrtvama mučenja među ranjivim skupinama migranata.

 

Osnovni cilj projekta je rana identifikacija žrtava mučenja i reguliranje njihovog statusa, kao i njihovo upućivanje u institucije gdje im je moguće pružiti pomoć i rehabilitaciju.

 

Potpada li stranac, za kojeg HPC ili HCK posumnja da je potencijalna žrtva mučenja, pod mandat Projekta, odlučuje Odbor sastavljen od predstavnika Hrvatskog crvenog križa (HCK), Hrvatskog pravnog centra (HPC), UNHCR-a i psihologa.

 

Projekt uključuje slijedeće aktivnosti:

-      ranu identifikaciju žrtvama mučenja među tražiteljima azila,

-      psihološku pomoć (individualna savjetovanja),

-      socijalnu pomoć (može uključivati individualni rad, ali i grupnu podršku kroz organizaciju obrazovnih, kreativnih i sportskih aktivnosti, kao i kombinaciju navedenih aktivnosti), te

-      pravnu pomoć.

 

Nositelj projekta je Hrvatski pravni centar. Projekt je razvijen u suradnji s HCK, UNHCR i IRCT.

 

Projekt se provodi uz financijsku potporu UNVFVT (UN Voluntary Fund for Victims of Torture).

 

Projekt se kontinuirano izvodi od 1. siječnja 2010.


Zaštita žrtava mučenja među ranjivim skupinama migranata (Protection of Victims of Torture among Vulnerable Groups of Migrants)

Projekt se provodi od 1. siječnja 2010. uz financijsku potporu UN Voluntary Fund for Victims of Torture i usmjeren je na pružanje direktne pomoći prepoznatim žrtvama mučenja među ranjivim skupinama migranata.