Projekt "Zaštita djece u sudskim postupcima razvoda braka i o roditeljskoj skrbi"


REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Hrvatski pravni centar provodi projekt „Zaštita djece u sudskim postupcima razvoda braka i o roditeljskoj skrbi" koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih na temelju natječaja za financiranje projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i zaštiti prava djece u 2014. godini.

Projekt se provodi 12 mjeseci od 1. listopada 2014.

Projekt će osigurati primjenu i promicanje prava djece u sudskim postupcima razvoda braka i odlučivanja o roditeljskoj skrbi izradom višesektorskog vodiča za postupanje s djecom u svjetlu pravosuđa prilagođenog djeci.

Projektom će biti ostvarena dva cilja:

1. Ustanoviti dosadašnju praksu utvrđivanja mišljenja djeteta, te identificirati mogućnosti njenog unaprijeđenja u kontekstu primjene novog ObZ-a.

Predviđeno je provođenje rasprave kroz šest fokus grupa koje će obuhvaćati: (a) suce općinskih sudova koji rade na obiteljskim predmetima; (b) odvjetnike koji zastupaju stranke u brakorazvodnim parnicama i sporovima o roditeljskoj skrbi; (c) stručnjake centara za socijalnu skrb, odjela za djecu, mladež i obitelj (pravnike, socijalne radnike i psihologe); (d) djelatnike Centra za posebno skrbništvo; (e) djecu koja su sudjelovala u sudskim postupcima radi razvoda braka ili o roditeljskoj skrbi; (f) predstavnici sviju već spomenutih profesionalnih skupina u višesektorskoj fokus grupi..

2. Sastaviti preporuke za postupanje dionika i međusektorsku (višedisciplinarnu) suradnju radi ostvarenja prava djece u svim fazama sudskih postupaka radi razvoda braka roditelja odnosno o roditeljskoj skrbi.

Na temelju nalaza i preporuka stručnjaka i djece okupljenih u fokus grupama, te relevantnih pravilnika koji će biti usvojeni temeljem novog ObZ-a, međusektorska skupina stručnjaka će izraditi vodič o praktičnim načinima ostvarenja prava djece, odnosno pravosuđa naklonjenog djeci u svim fazama predmetnih sudskih postupaka. Vodič će biti namijenjen slijedećim skupinama stručnjaka koji rade s djecom u slučajevima razvoda i odlučivanja o roditeljskoj skrbi: sucima, odvjetnicima, djelatnicima centara za socijalnu skrb (pravnicima, socijalnim radnicima, psiholozima), zastupnicima djece/posebnim skrbnicima, obiteljskim medijatorima, vještacima i drugim profilima stručnjaka koji se susreću s djecom u ovom kontekstu.


Projekt "Zaštita djece u sudskim postupcima razvoda braka i o roditeljskoj skrbi"

Projekt financira Ministarstvo socijalne politike i mladih na temelju natječaja za financiranje projekata udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece u 2014. godini.