Pravna pomoć tražiteljima međunarodne zaštite i osobama s međunarodnom zaštitom

Hrvatski pravni centar u 2023. godini pruža besplatnu pravnu pomoć tražiteljima međunarodne zaštite i osobama kojima je međunarodna zaštita odobrena u sklopu dva projekta. Pravna pomoć pruža se sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN br. 70/15., 127/17., 33/23.) i Zakonu o strancima (NN 133/20., 114/22., 151/22.).

  1. „Pristup teritoriju i sustavu azila u Hrvatskoj – pravna podrška i podizanje kapaciteta“ kao provedbeni partner UNHCR-a Hrvatska

Hrvatski pravni centar od 2003. kao provedbeni partner UNHCR-a, kontinuirano, putem pružanja pravne pomoći, izvodi projekt kojim se žele postići sljedeći ciljevi:

  • osigurati pristup teritoriju i sustavu azila svim osobama kojima je potrebna zaštita
  • pružiti pravne informacije tražiteljima azila kako bi se osiguralo pravično i efektivno utvrđivanje izbjegličkog statusa
  • doprinijeti unapređenju primjene međunarodnih, europskih i domaćih standarda u zakonodavstvu i provedbi prava.

Sadržaj besplatne pravne pomoći

Pravnice/i HPC-a redovito pružaju pravnu pomoć tražiteljima međunarodne zaštite, osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom, kao i potencijalnim tražiteljima međunarodne zaštite koji se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske te osobama raseljenima iz Ukrajine (vidi više).

Pravna pomoć sastoji se u pružanju inicijalnih pravnih informacija o tome kako zatražiti međunarodnu zaštitu u RH, pravnih savjeta i pravnih informacija o pravima i obvezama tražitelja međunarodne zaštite, o postupku spajanja obitelji, o postupku međunarodne zaštite i o pravima i obvezama osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u fazi integracije.

Modaliteti pružanja pravne pomoći

Pravna pomoć pruža se putem telefona, e-maila, društvenih mreža te u prostorijama Hrvatskog pravnog centra prema prethodnom dogovoru. Ukoliko je potrebno, pravna pomoć pruža se uz sudjelovanje prevoditelja za jezik koji stranka razumije.

Obratite se na:

Tel.: 01 4854 934

Mob.: TBA

E-mail: hpc@hpc.hr

Korisni informativni materijali:

Letci za tražitelje međunarodne zaštite

UNHCR letak_FARSI_630x210_v4UNHCRletak_ARAB_630x210_v5UNHCRletak_ENG_630x210_v8UNHCRletak_FRANCUSKIUNHCRletak_HR_630x210_v3UNHCRletak_PASHTUUNHCRletak_SOMALIJSKIUNHCRletak_TUR_630x210_v2UNHCRletak_URDU_630x210_v4

Video zapisi o međunarodnoj zaštiti i razlozima proganjanja

Dan izbjeglica 2021. – „Zato dolaze.“

Letci za djecu bez pratnje tražitelje međunarodne zaštite (izrađeni u sklopu projekta ,,Pravno savjetovanje u postupku odobrenja međunarodne zaštite 2021.”) 

brosura_ DBP_turskiMUP AMIF BPP 2022 brosura_ DBP_arapskiMUP AMIF BPP 2022 brosura_ DBP_engMUP AMIF BPP 2022 brosura_ DBP_farsiMUP AMIF BPP 2022 brosura_ DBP_pastuMUP AMIF BPP 2022 brosura_ DBP_ruski_bez dizajnaMUP AMIF BPP 2022 brosura_ DBP_turskiMUP AMIF BPP 2022 brosura_DBP_španjolski_bez dizajna

Aplikacija za tražitelje međunarodne zaštite (izrađena u sklopu projekta ,,Pravno savjetovanje u postupku odobrenja međunarodne zaštite 2021.”) 

RHprotection

Aplikacija za djecu u pokretu

Miniila

 

      2. „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“ – AMIF

Hrvatski pravni centar je u siječnju 2022. godine započeo s provedbom dvogodišnjeg projekta „Komplementarni putovi za pristup međunarodnoj zaštiti u Jugoistočnoj Europi – COMP4SEE“, koji je sufinanciran sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju Europske unije, a provodi se uz podršku i u suradnji s partnerima – Mirovni institut i Pravni centar za zaštitu ljudskih prava i okoliša (Slovenija) te Zaklada za pristup pravima (Bugarska). (Vidi više o projektu)

Poseban segment projekta je program pomoći u postupcima spajanja obitelji osobama s odobrenom međunarodnom zaštitom u RH te članovima njihovih obitelji koji putem spajanja namjeravaju doći u RH. Pomoć pružaju pravnice/i HPC-a, i to:

  • besplatnu pravnu pomoć za vrijeme trajanja postupka spajanja
  • asistenciju tijekom cijelog postupka spajanja u vidu komunikacije s nadležnim tijelima (pisana i usmena komunikacija), naročito s diplomatskim misijama RH
  • prijevod dokumenata i/ili pokrivanje troškova prijevoda
  • pokrivanje drugih troškova u postupku spajanja iz sredstava projekta (npr. pristojbe za podnošenje zahtjeva za privremeni boravak, nadovjere dokumenata, zahtjeva za vizom, troškove putnog osiguranja i dr.)
  • pomoć pri dolasku i početna integracija (upućivanje na relevantne organizacije civilnog društva i državna/javna tijela koja mogu pružiti daljnju pomoć).

Modaliteti pružanja pravne pomoći

Pravna pomoć i sva druga podrška u postupcima spajanja obitelji u pravilu se pruža u uredu HPC-a uz prethodni dogovor te putem telefona i e-maila, uz sudjelovanje prevoditelja za jezik koji stranka razumije.

Obratite se na:

Tel.: 01 4854 934

Mob.: TBA

E-mail: hpc@hpc.hr