Jedna od dugogodišnjih aktivnosti Hrvatskog pravnog centra je i jačanje suradnje i umrežavanje organizacija civilnog društva i drugih dionika sustava azila održavanjem redovitih sastanaka Koordinacije za azil. Teme o kojima se raspravlja na sastancima Koordinacije, između ostalog, redovito prate i novine u razvoju politika, zakonodavstva i prakse.

Prvi sastanak u 2024. održan je 20. ožujka na temu „Pravo na rad tražitelja međunarodne zaštite“. Uvod u temu dali su predstavnice Ministarstva unutarnjih poslova, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog pravnog centra, nakon čega je uslijedila rasprava na temu te su sudionici sastanka podijelili svoja iskustva, dobru praksu i izazove.