Akcijskim planom Grada Zagreba za provedbu Povelje integrirajućih gradova za 2023. i 2024. godinu predviđena je aktivnost otvaranja One-Stop Shopa, centralne točke za pružanje relevantnih informacija i usluga izbjeglicama i migrantima. Tim povodom, UNHCR i Grad Zagreb organizirali su 12. ožujka 2024. godine zajedničku edukaciju za buduće djelatnike/ce i volontere/ke One-Stop Shopa.

Uz Hrvatski pravni centar, predavači/ce su bili predstavnici/e organizacija civilnog društva u sustavu azila – Centar za mirovne studije, Hrvatski Crveni križ i Isusovačka služba za izbjeglice, koji su sa polaznicima edukacije podijelili svoje iskustvo u radu s izbjeglicama i stranim radnicima/ama.

Teme obuhvaćene edukacijom bile su prava i obveze izbjeglica i tražitelja/ca međunarodne zaštite, komunikacija s prisilno raseljenim osobama, osnaživanje i pomoć izbjeglicama i tražiteljima/cama međunarodne zaštite pri zapošljavanju, odgovor na rodno uvjetovano nasilje i trgovanje ljudima te učestala pitanja u radu sa stranim radnicima/ama.