Projekt podržava Ured Visokog povjerenika Ujedinjenih naroda za izbjeglice – UNHCR

Trajanje: Hrvatski pravni centar kontinuirano djeluje kao provedbeni partner UNHCR-a u Republici Hrvatskoj od 2003. godine. Trenutni projekt provodi se od 1.1.2024. do 31.12.2024.

Cilj Projekta je osigurati pristup osnovnim pravima prisilno raseljenih osoba – potencijalnih tražitelja/ca međunarodne zaštite, tražitelja/ca međunarodne zaštite, osobama s odobrenim statusom međunarodne zaštite i strancima pod privremenom zaštitom te jačati kapacitete nacionalnih tijela vezano za primjenu relevantnih međunarodnih, europskih i nacionalnih propisa u području azila, migracija i zaštite ljudskih prava.

Aktivnosti:

  • Pružanje inicijalnih pravnih informacija o sustavu međunarodne zaštite potencijalnim tražiteljima/cama međunarodne zaštite
  • Pružanje pravnih informacija i pravnih savjeta o pravima i obvezama tražiteljima/cama međunarodne zaštite, osobama s odobrenim statusom međunarodne zaštite i stancima pod privremenom zaštitom
  • Pružanje pravnih informacija i pravne pomoći osobama s odobrenim statusom međunarodne zaštite u postupcima spajanja obitelji
  • Edukacije policijskih službenika/ca granične policije u odnosu na zaštitu ljudskih prava i pristup sustavu azila
  • Jačanje kapaciteta sudaca upravnih sudova na odabrane teme u području prava na azil
  • Edukacije studenata/ica Pravnog fakulteta u Zagrebu, Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu i Policijske akademije
  • Jačanja suradnje i boljeg umrežavanja organizacija civilnog društva i drugih dionika sustava, prije svega putem redovitih sastanaka Koordinacije za azil
  • Rad Foruma za raspravu o razvoju sustava azila i migracija
  • Priprema i izrada izvještaja o sustavu azila u RH te pristupu teritoriju i sustavu azila
  • Obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica.